Yhteus Itämereen turvattava. Den 29 december 2010


I inlägget "Helsingfors köper sten och lera. Den 26 december 2010" noterade jag att Sipoon Sanomat på tidningens webbplats den 21 december publicerat en artikel med rubriken "Hallitus esittää kansallispuiston perustamista Sipoonkorpeen". Artikeln publicerades i en längre version i tidningen den 23 december. Tillsammans med artikeln publicerades en kortare text med rubriken "Yhteys Itämereen turvattava". (Se ovan.) Nedan kan man läsa den del av huvudartikeln som inte publicerats på tidningens webbplats. (Klicka på bilden.)


Google+ Followers