Itämetron suunnittelu alkaa välittömästi. Den 9 december 2010

Under den gångna hösten förundrade man sig över att stadsplaneringskontoret i Helsingfors ville förbinda sig vid metroalternativet, fastän en snabbspårvägsförbindelse till Östersundom förutom mycket billigare även på många sätt varit bättre. En förklaring är att staden redan tidigare förbundit sig vid metron. Inför riksdagsvalet och kommande regeringsförhandlingar ser det inte bra ut om tron på östmetron börjar vackla. Då HFD den 15 januari 2008 tog sitt Sibbosbeslut publicerade Tekniikka & Talous samma förmiddag en artikel med rubriken "Itämetron suunnittelu alkaa välittömästi". HFD:s beslut är här en bisak, medan huvudnyheten är att planeringen av östmetron inleds omedelbart. Nyheten, baserar sig delvis på Jussi Pajunens pressmeddelande, som var skrivet och översatt till svenska före HFD:s beslut offentliggjorts, men i artikeln nämns även detaljer så som 4-5 nya metrostationer och att staten bekostar metrolinjen till 30 %. Att Tekniikka & Talous tog fasta på metroplanerna hänger naturligtvis samman med tidningens bransch, men visst är artikeln ett uttryck för hur starkt inkorporeringen kopplats samman med planerna på en utvidgning av metrolinjen österut.


Google+ Followers