Döljs i snö. Den 25 december 2010


I onsdags gjorde jag en skidtur från Nordsjö till den yttersta udden på Husö och tillbaka. Jag passade på att med nobiltelefonen ta några bilder, som även kan ses på webbplatsen Sports Tracker. Bilden ovan visar den planerade badstranden med Torpviken i bakgrunden.



Helsingfors idrottsverk upprätthåller fina skidspår från Svarta backen till Husö. Tyvärr motarbetar idrottsverket rekreationsmöjligheterna genom att gå stadsplanteringskontorets ärenden och olovligt bygga ut infrastruktur på området. Idrottsverket torde ha dragit tillbaka sin ansökan till stadens byggnadstillsynsverk om byggnadslov för badstranden och båtbryggan, eftersom det i ELY-centralens utlåtande heter att endast ELY-centralen kan bevilja tillstånd för hela projektet (inklusive muddringen invid Natura 2000-området). Istället lär idrottsverket nu ha riktat en ansökan om tillstånd just till ELY-entralen.



På bilden ovan och bilderna nedan syns den gamla stenbryggan, som idrottsverket planerar att "restaurera" till båtbrygga. Snön döljer delvis stadens framfart på udden.





I inlägget "Kommer fram i tö. Den 8 november 2010" noterade jag att det som göms i snö kommer fram i tö och skrev att det skall bli intressant att se vad man skall göra åt byggarbetet på Husö nästa vår. Bilden nedan med idrottsverkets informationsskylt är från stadens bildmaterial för pressen.



Skylten torde finnas kvar, men den är begravd i en snödriva.


Google+ Followers