Hengittääkö Sipoonkorpi meren suuntaan? Den 23 december 2010


I gårdagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en arttikel med rubriken "Sipoonkorpeen tulee aluksi pirstaleinen kansallispuisto". Jag återger här valda delar ur artikeln:


"Sipoonkorpi on erittäin tärkeä kansallispuisto pääkaupunkiseudulle ja Uudellemaalle", ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk) sanoo. ...

"Tavoitteena on saada pirstaleinen kansallispuisto eheäksi mahdollisimman pian", ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä sanoo. ...
Sipoonkorven eteläreunalta merta kohti ulottuvista niin sanotuista ekologisista käytävistä lakiesityksessä ei ole mainintaa.

Flanderin mukaan ekologiset käytävät on mahdollista selvittää Östersundomin kaavoituksen yhteydessä. "On tietenkin toivottavaa, että eteläisetkin alueet tulisivat osaksi kansallispuistoa. Nyt sinne ei voi puistoa ulottaa, koska siellä ei ole yhtään valtion maita", Flander sanoo.

"Kuuluu jo hyvään maankäytön suunnitteluun, että samalla kun rakennetaan tehokkaasti yhdyskuntia, ei pirstota luontokokonaisuuksia", Flander evästää Helsinkiä, Vantaata ja Sipoota, jotka ovat aloittaneet yhteisen yleiskaavan laatimisen Östersundomin alueelle.

"Ydinkysymys on, hengittääkö Sipoonkorpi meren suuntaan."


I en kolumn på ledarsidan i samma tidning skriver chefredaktör Mikael Pentkäinen om "Sipoossa nykyisin asuva Lehtomäki". Dess värre bor miljöminister Paula Lehtomäki i Östersundom, som administrativt numera lär skall höra till Helsingfors. I varje fall bor Lehtomäki inte längre innanför Nylands valdistrikt, där hon ställer upp som kandidat i riksdagsvalet.Borgåbladet satsade stort på nyheten om Sibbo storskog. På paradsidan saknar den aktuella nyheten en rubrik, men sidan domineras av en bild av miljöministers granne Leena Liipola, som säger att det gäller att jobba för en större nationalpark.


I tidningen har nästan ett helt uppslag reserverats för Sibbo storskog.Borgåbladets rubrikerna är "Sibbo storskog blir nationalpark", "Mycket har hänt under många år" och "'Det här är bara början'".
Yle publicerade i tisdags ännu en andra artikel om statrådets beslut om en nationalpark i Sibbo storskog. I nyhetstexten "Nationalpark i medvind" kan man bl.a. läsa följande:


Föreningen Natur och Miljö är missnöjd över nationalparkens omfattning, föreningen vill ha en nationalpark som sammanlänkar Sibbo storskog med Natura 2000-områden söder om motorvägen. Natur och miljös förslag till nationalpark är nästan dubbelt så stort som regeringens förslag. Föreningen hoppas därför att regeringens avsikt att förstora området med ca 600 hektar genom markbyte mellan staten och Helsinfors stad faktiskt blir av.


I gårdagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår endast en mycket förkortad version av FNB.s notis ,ed rubriken "Sibbo storskog kan bli nationalpark".


Google+ Followers