Sipoon rannan NATURA-alueet. Den 8 december 2010Helsingin sanomat publicerade i augisti på engelska artikeln "Metro network to be extended eastwards from Helsinki through Vantaa to Sipoo’s Majvik". Tillsammans med artikeln publicerades kartan ovan, men eftersom kartexten är på finska förklaradeas namnet "ei vielä nimeä" med texten "The first station on the new line has yet to be named."I själva verket är är "the first station" bara en option, som i tidningen Metro uudistuu fått namnet Kartano. (Se "Suunniteltu jatke. Den 2 december 2010".) I verlkigheten torde samtliga namn på den tänkta metrolinjen vara arbetsnamn. Det är väl inte företaget Sito Oy - genom sin utredning - som skall namnge Helsingfors metrostationer? Några av de föreslagna namnen är dessutom misslyckade. Den föreslagna stationen "Gumböle" ligger t.ex. inte i Gumböle by.

Tidningen Helsingi Uutiset publicerade tidigare i veckan på tidningens webbplats en insändarartikel med rubriken "Itämetron asemien nimet". Nivån på artikeln är inte speciellt hög. Insänfarskribenten Mikko Nummelin argumenterar t.ex. för att den tänkta metrostationen Östersundom på finska borde heta Itäsalmi med arrgumentet "Olemme Suomessa emmekä Ruotsissa." Skribenten misstänker att namnet är ett resultat av "RKP:n kanssa tehdyltä lehmänkaupalta". Argumentet mot namnen Gumböle och Majvik är sakligare: Gumböle (tidigare Kumpjöli) finns även i Esbo och Majvik i Kyrkslätt. Skribenten föreslår att Majvik station skall döpas om till Sipoonranta - Sibbostrand. Dess väre är Sipoonranta eller Sibbostrand inget ortsnamn, utan ett varumärke med vilket man säljer nya bostäder på Storören.Uudenmaan Vihreät har publicerat sitt valprogram (Vaaliohjelma) inför riksdagsvalet. I programmet kan man bl.a. läsa följande:


Säilytetään pääkaupunkiseutua ympäröivä viherkehä ja perustetaan Sipoonkorven kansallispuisto laajimman rajausvaihtoehdon mukaisena säilyttäen Sipoon rannan NATURA-alueet.

Med "Sipoon ranta" syftas inte här på det hypade bostadsområdet på Storören, utan istället på ett område som åtminstone enligt statsrådets beslut administrativt numera hör till Helsingfors.

Google+ Followers