Sipooseen syntyy kansallispuisto. Den 28 december 2010

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en ledare med rubriken "Sipooseen syntyy kansallispuisto". Rubriken står inte precis för någon nyhet och man behöver inte vara insatt i frågan för att gissa att riksdagen godkänner regeringens lagförslag om en nationalpark i Sibbo storskog. Artikeln innehåller dock ett märkligt resonemang om att det är Sibbos "planer" spm står i vägen för de ekologiska korridorerna till sjön. För det första är Sibbos påstådda planer inte speciellt realistiska. För det andra är det inte skenarierna om Sibbesborg eller Suur-Söderkulla som står i vägen för de ekologiska korridorerna. Det är uttryckligen Helsingfors egna planer som är problemet. Dessutom påstår man felaktigt att staten inte äger mark i "området". De facto äger staten mark eller vassbotten söder om Nya Borgåvägen. Kapellviken och Karlvik ingår i Forststyrelsens samtliga tre alternativ till en nationalpark, men av någon anledning ville miljöministeriet inte ta med områden söder om motorvägen i nationalparken. Kravet på ekologiska korridorer hade blivit allt för stort. Jag citerar här ur ledarartikeln:


Lakiesityksessä on jouduttu tinkimään alkuperäisestä suunnitelmasta ulottaa kansallispuistosta niin sanottuja ekologisia käytäviä merelle asti. Käytävät jäävät toistaiseksi haaveeksi, sillä valtio ei omista alueelta yhtään maata.

Kansallispuiston laajentaminen etelään tulee ongelmalliseksi senkin vuoksi, että Sipoolla on suuria suunnitelmia lounaisosansa rakentamiseksi. Söderkullan ympäristöön suunnitellaan asuntoja kymmenilletuhansille ihmisille.

Sipoon suunnitelmia ei voi noin vain ohittaa, sillä Helsinki vei jo Sipoolta Östersundomin ja Landbon alueet.

Väylä merelle voi löytyä Helsingin ja naapurikuntien yhteistyön avulla, sillä Helsinki, Vantaa ja Sipoo laativat yhteistä yleiskaavaa Östersundomin kanssa.Google+ Followers