Tjänst och erättare. Den 3 december 2010


I föredragningslistan för helsingfors stadsstyrelses nästa möte ingår två ärenden som berör Östersundomprojketet. För det första föreslås Matti Visantis anställning som projektchef för Östersundomprojektet omändras till tjänst:


Kaupunginhallitus päättänee muuttaa Östersundom-projektin projektipäällikön toimen (vakanssi 513901) viraksi Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön yhteistoimintasopimuksen allekirjoituspäivämäärästä lukien.

Jag ingen aning om när "yhteistoimintasopimuksen allekirjoituspäivämäärä" är.

För det andra föreslås Visanti i egenskap av föredragande i Östersundom-kommittén få en ersättare: Olavi Olavi Veltheim. Dessutom föreslås Tuomas Rajajärvi bli generalplanechef Markku Lahtis personliga ersättare. Samtliga namn är kända på denna blogg från förut. Rajajärvi var med redan då det begav sig år 2006. Rajajärvi tog åt sig den tvivelaktiga äran att ha ritat ut de fatala gränserna i Helsingfors förslag till ändring i kommunindelningen. Citatet ovan är ur artikeln "Tuomas Rajajärvi - Mies, joka kaavoittaa tarinoita" i Rakennuslehti i april 2000.


Google+ Followers