På tisdag. Den 19 december 2010Yle publicerade igår en nyhet med rubriken "Frågan om Sibbo storskog upp före jul". I nyhetstexten kan man bl.a. läsa att "Förslaget ska behandlas i statsrådet på tisdag." Dess värre ingår varken Natura-områdena som betecknats som "nationalpark" eller de "ekologiska områdena" på kartan ovan i miljöministeriets förslag till nationalpark. Å andra sidan skriver man även att "Med i det förslaget finns också riktlinjer för hur nationalparken senare kan utvidgas även utanför den mark som staten äger. " Dess värre verkar områdena söder om motorvägen inte vara aktuella för en senare utvidgning av nationalparken. Yle skriver ytterligare att Riksdagen väntas ta ställning till förslaget om en nationalpark under våren, före riksdagsvalet.


Finska Yle publicerade igår motsvarande nyhet under rubriken "Hallitus käsittelee Sipoonkorpea ennen joulua". I själva verket baserar sig den svenska texten helt på den finska.

Google+ Followers