Femtekolonnare? Den 4 december 2010


I torsdagens nummer av Sipoon Sanomat ingår en insändarartikel av Bo Melander med rubriken "Vapaavuoren viideskolonnalaiset?" Insändaren är skriven med anledning av Jan Vapaavuoris besök i Sibbo. (Se "Bostadsministern besökte Sibbo. Den 24 november 2010".) Melander skriver att "Ministeri, joka niin estottomasti ajaa Helsingin asioita, unohtaen olevansa koko Suomen ministeri, herättää käynillään epåylyksiä ja monenlaisia kysymyksiä". Man kan fråga sig om det var ett smart drag av Samilingspartiet i Sibbo att bjuda in ministern. Med ironiskt tonfall skriver Melander vidare:

Laostavaahan on, jos Sipoon kokoomusedustajat ovat lähteneet oma-aloitteisesti hoitamaan menetetyn alueen korvausasiat ministerin kanssa
Texten ovan är ur Wikipedia.

Google+ Followers