Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelualue. Den 7 december 2010Helsingfors stadsplaneringskontor har inte på länge uppdaterat webbplatsen för östersundomprojektet, men på sidan "Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelualue", som inte är offentlig, har man publicerat en ny karta över området för den geemnesamma generalplanen. För Majviks del skiljer sig gränserna klart från gränserna på tidigare kartor. Å andra sidan stämmer det nya området ganska väl överens med det område som markerats på Helsingfors digitala karta. (Se "Sörre än och mindre än. Den 24 oktober 2010".)Google+ Followers