Tähän palataan. Den 30 juni 2011

Nyhetsinslag "Oklarheter kring Vanda stads nya stadsdirektör" i TV-nytt 29.6.2011

Vandas nya stadsdirektör Jukka Peltomäki (sdp) är i blåsväder sedan hans kopplingar till advokatbyrån Forma-Futura uppmärksammats. Frågan är varför dessa kopplingar inte uppmärksammades medan Peltoniemi var biträdande stadsdirektör med ansvar för stadsplaneringen och eventuellt kunde ha varit jävig i beredningen av vissa ärenden.

Det är möjligt att det är ett rent sammanträffande, men Peltoniemi lär uppfattas som ett problem för det av Samlingspartiet styrda samarbetet mellan Helsingfors och Vanda. Helsingin Sanomat publicerade den 15 juni en artikel med rubriken "Vantaa löi jarrut itäjatkeelle", där det noterades att beslutsfattare i Vanda vill bromsa utvidgningen av samhällsstrukturen österut. (Se "Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011".) Av någon anledning lades skulden speciellt på Peltomäki. I artikeln i Helsingin Sanomat sade Helsingfors stadsstyrelseordförande Risto Rautava (saml) följande:

Tämä osoittaa, että Vantaan politiikka muuttuu Peltomäen myötä. Tähän palataan kyllä.

Redan som biträdande stadsdirektör hade Peltomäki bromsat Helsingfors planer för Östersundom. Vihreä lanka publicerade i februari en artikel med rubriken "Nyt vääntö vasta alkaa" (se "Utkast publiceras. Den 18 februari 2011") där man kan läsa följande:

Vantaan apulaiskaupunginjohtajan Jukka Peltomäen (sdp) mukaan maanantaina julkistettava kaavaluonnos on pitkälti Helsingin sanelema.
”Tämä on tosin vasta ehdotus, ja sata kysymystä on ratkaisematta. Tästä se vääntö vasta alkaa.”
Peltomäen mukaan Vantaa ei taivu siihen, että rakentaminen ulotetaan Natura-alueille. Vantaan päättäjät ovat moittineet kaavoitusta myös poliittisen ohjauksen puutteesta. Kaupunginhallitus asettikin tiistaina luottamushenkilöistä kootun ryhmän valvomaan kaavoittajien työtä. ...

Helsingin Sanomat publicerade den 19 januari 2010 en artikel med rubriken "Östersundomin Natura-alue voi jäädä rakentamatta" (se "Lås in stadsplanerarna". Den 19 januari 2010) där man kan läsa följande:

"On turha edes lähteä hakemaan Naturan murtamista", Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki (sd) sanoo. Hänen mukaansa yhteistyö alueen suunnittelussa todennäköisesti tyssää, jos Helsinki lähtee ajamaan Kapellvikeniin rakentamista.

Peltokangas var inte heller införstådd i överenskommelsen där Vanda avstod från Västerkullakilen. I Helsingin uutiset ingick den 9 februari 2008 en artikel med rubriken "Ala-Tikkurilan luovuttamissesta neuvotellaan, ei neuvotella..." (se "Nedre Dickursby. Den 9 februari 2008") där man kan läsa följande:

Jukka Peltomäki on kuitenkin yhä sitä mieltä, ettei Ala-Tikkurila-asiaa ole haudattu.
– Asiaa on pidetty esillä virkamiestapaamisissa. Jatkossa asiasta keskustellaan entistä enemmän, koska se on vielä monella tavalla ratkaisematon kysymys.
- Kun Västerkullan kiilan luovuttamisesta Helsingille sovittiin, niin samalla päätettiin, että Ala-Tikkurilan kysymys ratkaistaan kaupunkien yhteisissä neuvotteluissa myöhemmin, Peltomäki jatkaa.


Den 18 januari 2008 hade Vantaan Sanomat publicerat en artikel med rubriken "Västerkullan kiilassa jätetään hyvästit Vantaalle" (se "Historielös metropol. Den 3 februari 2008"), där man kunde läsa följande:

Peltomäen mukaan suunnitelmia Ala-Tikkurilan liittämisestä Vantaan kaupunkiin ei ole haudattu, vaan kaupunginjohtajat neuvottelevat yhä asiasta. Jos Ala-Tikkurila liitetään Vantaaseen, raja siirtyy kaupunkien välillä Kehä III:een.

Kanske kände Peloniemi inte till att Vanda istället hade fått den statliga finansieringen av Ringbanan som ersättning för Västerkulakilen och för att Vanda skulle stöda ändringen i kommunindelningen. Eller kanske låtsades han bara om att han inte kände till överenskommelsen, som man inte kunde omnämna i offentligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar