Bro. Den 14 oktober 2010


I gårdagens blogginlägg "Toimielimen tulisi muodostua luottamushenkilöistä. Den 13 oktober 2010" noterade jag artikeln "Suurten suunnitelmien saari" i Helsingin Sanomat. I artikeln kan man även läsa om planerna på en bro till Granö. Jag citerar:

Granöhön suunnitellaan noin 600-metrisen sillan rakentamista mantereelta....
Jos silta joskus rakennetaan, Granön väkimäärä nousee rajusti. Sillan rakentaminen edellyttäisi ainakin paria tuhatta pysyvää asukasta.

Planerna på en bro kan även ses på en karta som publicerades tillsammans med ovannämnda artikel. Bron nämns även i en kortare text med rubriken "Granössä on jäljellä vapaita rantoja". Jag citerar:

Helsinki ja Vantaa aikovat valmistella Östersundomiin ja lähialueille yhteisen maankäyttösuunnitelman.
Granön lähtökohtia pidetään hyvinä. Loistaviksi ne muuttuvat, jos sinne rakennetaan silta.
Granöhön on arvioitu mahtuvan niin ulkoilua, asumista, matkailua, yritystoimintaa kuin siirtolapuutarhoja.
Planerna på en bro till Granö synns även på stadens digitala karta med "arbeten och evenemang i gator och parker". Sedan augusti har man gjort geologiska undersökningar i sundet mellan Ribbingö och Granö. På kartan hittar man allehanda offentliga och privata arbeten, inklusive byggandet av en borrbrunn för jordvärme på Ribbingö och förnyande av busshållplatser längs Nya Borgåvägen. Byggnadsarbetet på Husö finns däremot inte med.I Vanda förhåller sig beslutsfattarna kritiskt till förslaget på en Östersundom-kommitté bestående av endast tjänstemän. Vandas inställning i frågan borde inte komma som någon överraskning. Helsingin Sanomat skrerv i ledarartiken "Helsingin ja Vantaan sovittava kaavariitansa" (se "Menettelytapariita. Den 7 december 2009") följande:

Menettelytapariita koskee sitä, voiko vaadittava yhteinen toimielin olla suppea virkamiesryhmä. Helsinki on halunnut järjestää asian näin olettaen, että valmistelussa olisi helpompi ratkaista kiperimmät ongelmapaikat ilman poliitikkoja. Ongelmat liittyvät ennen muuta Sipoonkorven ja natura-alueen rajauksiin, joita Helsinki haluaa säätää saadakseen kyllin rakennuspaikkoja väkilukutavoitteen saavuttamiseksi.
Vantaa suhtautuu näihin rajantarkistuksiin pidättyvästi. Luontorajauksen lisäksi tärkeä yhteinen ratkottava on raideliikenteen linjaus. Sipoosta suunnittelualueeseen kuuluu Granö, josta Helsinki omistaa pääosan. Saari tullee virkistyskäyttöön.
Puhdas virkamiestoimielin ei miellytä Vantaan kaavoituksen apulaiskaupunginjohtajaa Jukka Peltomäkeä. Vantaa haluaa osayleiskaavan valmisteluun poliittisen edustavuuden.
Jos menettelytapaskisma ei ratkea, edessä on maakuntakaavan odottelu. Helsinki ei voi pakottaa naapureita yhteistyöhön.

Man kan fråga sig varför Helsingfors föreslår en tjänstemannakommitté som man vet att Vanda inte kan godkänna.

Google+ Followers