Solenergi. Den 1 mars 2011

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Östersundomin taloihin kaavaillaan aurinkokennoja". Yle har förmedlat vidare "nyheten" i en kort nyhetstext med rubriken "Östersundom skall bli solstadsdel". I själva verket publicerade Helsingin Sanomat redan för ett år sedan en nyhet med rubriken "Östersundomin moottoriksi kaavaillaan aurinkosähköä". Detär väl inte så svårt att räkna ut att man försöker legitimera en högst natur- och miljöfientlig generalplan genom att måla upp visioner av miljövänliga energikällor. Det finns naturligtvis inga garantier för att visionerna om solenergi förverkligas. Förutsättningarna för solenergi är lika dåliga i Östersundom som i allmänhet på våra breddgrader.


Helsingfors stadsplaneringskontor publicerade förra veckan utredningen "Aurinkosähkön mahdollisuudet Östersundomissa". Utredningen borde ha varit färdig redan i maj ifjol. Pdf-dokumentet är skapat den 10 november och modifierat den 16 februari.I den ovannämnda utredningen ingår kartan över "Suur-Östersundom", som syntes på en bild som publicerades i september tillsammans med artikeln "Östersundom – kaupunki luonnossa, luonto kaupungissa" på Ekonomi- och planeringscentralens webbplats. (Se Effektiv markanvändning på Husö. Den 12 september 2010" och "Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. Den 15 september 2010".) Suur-Östersundom är här inte ett namn på området för den gemensamma generalplanen, utan står för ett alternativ till bl.a. "Suur-Söderkulla" eller "Sibbesborg". Modellen Suur-Östersundom innebär att bebyggelsen mellan Helsingfors och Borgå koncentreras till Östersusundomområdet. (Se "Stor-Östersundom. Den 4 september 2009".) Den valda modellen Rannikko 1 torde kunna ses som en utveckling av Suur-Östersundom. VTT, som gjort utredningen om solenergi, har haft till sitt förfogande kartan över "Suur-Östersundom". Denna karta torde ha varit klar då WSP Finland Oy för ett år sedan gjorde sin plan för spetsen av udden i Husö. (Se "Huoltolaiturin kunnostustyötä. Den 26 februari 2011".) På kartan är Stränderna vid Husö inklusive den av Natura 2000 skyddade Torpvikens norra strand betecknad som höghusområde. Endast spetsen på vilken WSP Finland Oy planerat en park med badstrand och servicebrygga är lämnad obebyggd. Notera även kanalen från ändan av Torpviken.


Google+ Followers