Apropå. Den 8 november 2008I inlägget "Påsbotten. Den 28 oktober 2008" citerade jag ur diskussionsprotokollet från Helsingfors stadsfullmäktigemöte den 24 september. På mötet diskuterades även Sibbo storskog. Jag skall här nöja mig med att citera ur Mari Pouskaris (grön) anförande:

>>Olen melko varma, että kun alamme keskustelemaan Sipoon liitosalueiden kaavoituksesta, niin tulemme joutumaan konflikteihin eri ryhmien välillä. Jotkut ovat jo esittäneet, että Porvoonväylän pohjoispuolelle tulee sijoittaa asuntorakentamista, ja tunnen aluetta sen verran, että siellä on hyvin vähän sellaista aluetta, jolla ei olisi merkittäviä luontoarvoja.<<

Före beslutet i Sibbofrågan talade Helsingforspolitikerna, utredningsmannen och ansvariga ministrar talat med en röst. Det föreföll att finnas klara riktlinjer hur sydvästra Sibbo skall utvecklas. I verkligheten är Helsingforspolitikerna inte alls eniga om hur området skall planeras.

En sammangång mellan Helsingfors och Vanda börjar verka allt mera sannolik. Personligen ogillar jag förslaget till fusion mellan Vanda och Helsingfors. En positiv följd av en sammanslagning skulle vara att man inte åtminstone kunde motivera en exploatering av Östersundom och Sibbo storskog med bristen på tomtmark. Ur en demokratisk synvinkel skulle en sammanslagning däremot vara en katastrof. I kommunalvalet i Helsingfors är antalet röster proportionellt mot mediesynligheten och valbudgeten; de flesta stadsfullmäktigeledamöter bor i Tölö. Sydvästra Sibbo har flera representanter i Sibbo kommunfullnäktige, men röstningsområdet 55A med 2000 fick inte en enda representanat i Helsingfors stadsfullmäktige. Inte ens ett invånarantal på 30 000 skulle garantera Östersundoms stordistrikt representation i stadsfullmäktige. Nordsjö, som fram till år 1966 hörde till Helsinge (numera Vanda), har 35 000 invånare, men inte heller Nordsjö fick någon ledamot invald i stadsfullmäktige. Om Vanda går samman med Helsingfors, kan stadsdelarna i nuvarande Vanda räkna med ett liknande öde, speciellt som en plats i Helsingfors stadsfullmäktige då skulle kräva ännu flere röster. Tapani Mäkinen, som är Vandas enda samlingspartistiska riksdagsledamot, skulle dock ha goda chanser att ge Korso representation i stadsfullmäktige - så vida inte även han utnyttjar möjligheten och flyttar till Tölö.

Apropå snuskgubbar (bilden ovan) vill jag passa på att citera ur Christel Liljeströms blogginlägg "Beklagligt" från i torsdags:

>>Beklagligt är detta också för att Stefan varit en av Sibbos starka försvarare i Helsingfors och inom statspolitiken. Honom har jag många gånger dragit upp strategier med. Beklagligt är det även att Stefan är den som suttit som spindeln i nätet när det gäller såväl kommunstruktursreformen som regionförvaltningsfrågor. Bägge sektorer där Sibbo och Östra Nylands Förbund behöver ha goda bundsförvanter.<<


Fallet Sibbo

Google+ Followers