Bäckängen. Den 7 november 2008


I dagens nummer av Helsingin uutiset ingår en artikel med rubriken "Sipoolaiset syyttivät tuleva isäntäänsä arkipäivän hankaluuksista". Tillsammans med artikeln hittar man en kortare text med rubriken "Puroniityn kylä ei saa HKL:n bussiyhteyttä". Rubriken på paradsidan lyder "Yliporimestarin asukasilta täyttyi epätietoisista sipoolaisista". Texten finns på tidningen webbplats under rubriken "Asukasilta täyttyi epätietoisista sipoolaisista". I tidningen ingår dessutom en kolumn med rubriken "Maaseutu hivuttautuu pääkaupunkiin" som handlar om sydvästra Sibbo och Öbesborgmästarens invånarafton. I kolumnen heter det att "Vesterkulla" i Vanda ansluts till huvudstaden. Området i Vanda som skall anslutas till Helsingfors hör dock till Västersundom och inte till stadsdelen som på svenska heter Västerkulla. Westerkulla gård förblir en del av Vanda, även om en del av gårdens åkrar hör till området som skall införlivas med huvudstaden. Det beskrivande namnet Västerkullakilen, som lanserats i samband med fallet Sibbo, kommer från de ursprungliga planerna enligt vilka Vanda skulle avstå från åtminstone en del av Västerkullla inklusive Westerkulla gård i utbyte mot Nedre Malm. Västerkulla kommer fortfarande efter nyår att skilja åt Östersundoms stordistrikt från övriga Helsingfors.

Sipoon sanomat har idag publicerat en text med rubriken "Helsinki suunnittelee asutusta Sipoonkorven kylkeen". Tidningen skriver att "Helsinki suunnittelee suurta taajamaa Puroniittyyn lähelle Sipoonkorpea." Enligt existerande definitioner, som Helsingfors visserligen inte erkänt, hör emellertid den planerade stadsdelen eller delområdet Bäckängen (Puroniity) till Storskogen. Bäckängsvägen syns på kartan nere i övre hörnet. Enligt förslag skall Bäckängsvägen få behålla sitt namn, medan Bäckängsvägen i Helsingfors döps om till Gamla Bäckängsvägen. För övrigt är utgångspunten i Pekka Myllyniemis förslag att alla fastigheter vid den östra gränsen skall kunna nås via Bäckängsvägen. Kommunindelningsutredaren har dock knappast själv förstått denna princip för gränsförslaget, som endast ungefärligen följer fastighetsgränserna.

Helsingfors stad har idag på stadens specialsidor om inkorporeringen även på svenska informerat om att även fjärdeklassister från Sakarinmäen koulu, Östersundom skola och Norra Karelen är bjudna till Överborgmästarens självständighetsfest i Finlandia-huset.

Google+ Followers