Storpremiär. Den 3 november 2008


I dagens Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Helsinki ei aio pakkolunastaa maata Sipoon liitosalueella". Kartan ovan jar publicerats tillsammans med artikeln. (HS har använt sig av ett gammalt kartbotten, ur vilken österledens nya sträckning inte framgår.) Rubriken på paradsidan lyder "Maata ei pakkolunasteta Sipoon liitosalueella". Dessutom ingår i dagens tidningsnummer en artikel med rubriken "Koskiset odottavat tietoja Helsingin aikeista". Jag citerar ur den förstnämnda artikeln:

>>Helsinki ei aio pakkolunastaa yksityisten maanomistajien maita Sipoon liitosalueella. "Neuvottelut käydään vapaaehtoiselta pohjalta niin kuin tähänkin asti Helsingissä on ollut tapana", sanoo virastopäällikkö Mikael Nordqvist Helsingin kiinteistövirastosta. <<

Ur kartan ovan framgår att Helsingfors inte kan planera och bygga sydvästra Sibbo (Östersundoms stordistrikt) utan att göra markavtal och markaffärer. Den egna marken ligger huvudsakligen i utkanterna av området. Helsingfors erbjuder markägare "frivilliga" förhandlingar om lockande affärer, men möjligheten att trots allt inlösa ur samhällsstrukturen centrala områden är nog trots allt ett viktigt förhandlingskort.

Helsingfors stad har idag öppnat stadens nya webbplats Helsingforskanalen på adressen www.helsinkikanava.fi. På webbplatsen kommer man från och med nästa vecka att kunna följa med stadsfullmäktigs sammanträden både i direkt och som på video. Storpremiär blir det dock i morgon klockan 18:30 med direktändning från Överborgmästarens invånarafton i Sibbo. Programmet, som finns endast på fisnka, ser ut enligt följande:

>>
1. Tilaisuuden avaa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
2. Kaupungin avainasiantuntijat kertovat oman hallinnonalansa palvelujen järjestämisestä liitosalueella
3. Kaupunkisuunnitteluviraston alustus liitosalueesta
4. Sana vapaa - asukkaat saavat esittää kysymyksiä kaupunginjohtajalle ja virastojen edustajille
<<

På plats finns förutom överborgmästraen cirka 40 experter från stadens olika verk samt en stråkkvartett!

På den nya webbplatsen finns en länk till en karta med gränserna till området som skall inkorporeras. Kartan, som är från den 25 augusti, har jag inte tidigare noterat. På webbplatsen finns även en länkt till stadsplaneringsverkets sida "Sipoosta ja Vantaalta liitettävät alueet", där kartan finns.Fallet Sibbo

Google+ Followers