Helsingfors har inte råd. Den 17 december 2008Yle Mellannyland har på morgonen publicerat en notis med rubriken "Hfors kräver pengar för kollektivtrafik". Enligt notisen kräver Maija Anttila (sdp), som är ordförande för stadsplaneringsnämnden i Helsingfors, att staten ökar sin andel av finansieringen av kollektivtrafiken i metropolområdet. Jag citerar:

>>Anttila nämner spårförbindelse från Mellungsbacka österut till Söderkulla i Sibbo som ett exempel. Enligt henne går de inte att genomföra om staten inte följer sitt metropolprogram och ger mera pengar.
Helsingfors har i rådande ekonomiska omständingheter inga möjligheter att satsa mera pengar på en utbyggnad av kollektivtrafiken än nu.<<

Bilden ovan är en detalj ur en karta i dokumentet "Joukkoliikenteen suunnitteluohje 2010–2014 – tarkistettu luonnos 19.9.08", som gjorts av YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta.

I dagens nummer av gratistidningen Kaupunkilehti Vartti ingår en artikel med rubriken "Helsinki jo hälytysvalmiudessa". Här berättas det att Helsingfors börjar byta ut gatuskyltar redan melan jul och nyår.

Borgåbladet har på kvällen publicerat en artikel med rubriken "Markägare vill bevara storskogen på annat sätt".


Fallet Sibbo

Google+ Followers