Ingen brådska. Den 7 mars 2007

En kolumn på ledarsidan i dagens Helsinginsanomat har rubriken "Yleinen vai Sipoon etu?" Kolumnens författare Keijo Himanen kommer inte med någonting speciellt nytt, förutom ett felaktigt årtal, men en text på Helsingin Sanpomats ledarsida är alltid betydelsefull. På vilket sätt Helsingfors fördel även skulle vara "allmän fördel" framgår inte i artikeln. I kolumnen skriver Himanen bl.a. följande:

Vapaavuori ja Pajunen kävivät alkuvuodesta Sipoossa esittelemässä kahta eri liitosvaihtoehtoa. Vastaanotto oli odotetun kielteinen. Kun yhteistyö ei onnistunut hyvällä, Helsinki otti kovemmat keinot käyttöön. Ehkä hieman yllättäen hanke sai kuntaministeri Hannes Manniselta myönteistä palautetta.

Om det är på ovannämnda grunder som Sibbo betecknats som samarbetsovilligt, så finns det verkligen skäl att tala om framprovocerad förhandlingsovilja. Visst var det överraskande att Mannininen visade sig stöda projektet, som han fortfarande verkar vara dåligt insatt i, men Vapaavuori och Pajunen hade knappats på våren kommit med sina alternativa förslag, om inte de från en viss centerminister redan då hade fått klarsignal.

Fastän Himanen skriver att "Helsingin esitykselle on hyvät ja kestävät perusteet" är han kritisk mot så väl Helsingfors som regeringens agerande i frågan. Jag citerar valda bitar:

Kesällä kaikki näytti yksinkertaiselta. Helsingin kaupunginhallitus ja -valtuusto esittivät ennen juhannusta pidetyissä pikakokouksissa valtioneuvostolle 50 neliökilometrin suuruista alueliitosta. Siihen saakka käsikirjoitus toimi, mutta sittemmin se meni kokonaan uusiksi.

Liitoshankkeen valmistelu ei ole kunniaksi millekään osapuolelle.
...
Maan hallituskin osaa sekoilla. Kun paljastui, että nykyinen hallitus ei ehdi tehdä liitospäätöstä ennen vaaleja, se lupasi ottaa asiaan kantaa toimitusministeriönä. Ajatuksesta nousi syystä kohu, ja pääministeri Matti Vanhanen sittemmin perui aikeen. Niin tärkeän poliittisen päätöksen teko ei todellakaan kuulu toimitusministeriölle.

Om framskjutandet av beslutet i Sibbofrågan skriver Himanen att "Sipoolaisten vastustuksen käytyä entistä tiukemmaksi on helppo ymmärtää, miksi hallitus jättää lopullisen päätöksenteon seuraajalleen." Kolumnen avslutas med följande stycken:

Sipoosta on kohistu jo yli vuosi. Asetelmat ovat entiset, vaikka Sipoo onkin tarjonnut Helsingille yhteistyötä. Sipoo olisi valmis solmimaan maankäyttösopimuksen Helsingin kanssa. Helsinki kuitenkin haluaa katsoa alueliitoskortin loppuun saakka.
Aikaa toki on. Helsingissä riittää pitkäksi aikaa rakentamista esimerkiksi Vuosaaren sataman vapauttamilla rannoilla. Sipoo on ajankohtainen vasta ensi vuosikymmenellä, jos vielä sittenkään. Parasta olisi, että Helsinki ja Sipoo voisivat yhteistuumin rakentaa metropolialuetta myös idän suuntaan.

Det finns tid. Om sydvästra Sibbo bör bebyggas, så bör det göras långt in i framtiden. Denna bedömning borde även göras av miljöministeriet, som här har nycklarna i sina händer. Miljöministeriet bör låta Sibbo inlösa Helsingforsägd mark i Nickby och vid Zachrisbacken söder om motorvägen, men inte norr om motorvägen. Sibbo har beskyllts för att inte ha utvecklat eller ha resurser att utveckla sydvästra Sibbo, men genom att inte låta Sibbo inlösa mark norr om motorvägen kunde miljöministeriet markera att området inte är lämpligt eller aktuellt att "utvecklas". Åtminstone de gröna i Helsingfors torde gärna låta Sibbo behålla Östersundom så länge utvecklingen i Sibbo koncentreras till Nickby och Talmo.

Vid måndagens stadsstyrelsemöte i Vanda var det endast en grön fullmäktigeledamot som röstade mot stadsstyrelsens förslag till utlåtande om Pekka Myllyniemis förslag. Den som röstade emot lär ha varit Sirpa Kauppinen, som även i december röstade emot Vandas utlåtande om Helsingfors förslag. Detta betyder att så väl ordföranden för de gröna i Vanda Laura Häggblom som riksdagskandidat Timo Juurikkala röstade för stadsstyrelsens förslag till utlåtande om Myllyniemis förslag. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att de båda två mycket starkt har kritiserat Myllyniemis rapport på sina respektive bloggar.

Av det ovannämda drar jag två slutsatser. För det första representerar Vandas utlåtande inte Vandapolitikernas åsikt i Sibbofrågan. För det andra måste Vandafullmäktiges beslut att anta stadsstyrelsens förslag till utlåtande ses i ett större sammanhang. Dels torde utlåtandet vara en del i ett större paket. De gröna stöder utlåtandet mot att Samlingspartiet och socialdemokraterna stöder andra projekt så som grundandet av en nationalpark i Sibbo storskog. Dels torde de gröna ha ett ont öga till Sfp, eftersom Sfp numera tillsammans med Samlingspartiet bildar en i de flesta frågor rätt enig majoritet i Vanda stadsfullmäktige. Samarbetet mellan Svenska folkpartiet och Samlingspartiet i Vanda straffar sig nu i Sibbo- och Westerkullafrågan. Juurikkala har idag publicerat ett blogginlägg med rubriken "Sipoonkorpi", där han säger bl.a. följande:

Sipoon lounaiset alueet ovat joskus tulevaisuudessa pääkaupungin luonteva kasvusuunta - mikäli kasvu jatkuu kauan ja vahvana. Nykyvauhdilla Sipoon vuoro kuitenkin tulee vasta joskus 2020-luvulla, jos silloinkaan. Asian kanssa ei siis olisi mitään asiallista syytä kiirehtiä.

Att det är Sibbos egna av Helsingforsledningen och centerministrarna påtvingade planer som motiverat de grönas reserverade stöd för en annektering framgår även ur blogginlägget:

Helsingin suunnitelmat raskaine rakentamisineen ja metroineen on aikamoinen uhka, mutta kenties vielä pahempaa jälkeä saattaisi saada aikaan Sipoo, jos kunta kaavoittaa alueelle Landbo- tai Karhusaari-tyyppisesti isoja omakotitaloja.

Om Sibbo planerade bostadsområden för anspråkslösa rad- och parhus, skulle Sibbo få mycket större förståelse i väster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar