Riksdagskandidater. Den 5 mars 2007

Det är väl uppenbart att när riksdagskandidater skriver dettartiklar och insändare, så handlar det åtminstone delvis om att driva valkampanj. Mycket av vad politiker gör mellan valen handlar om att främja framgången i kommande val. En viss misstänksamhet mot politiker är berägttigad. Ändå vill jag ifrågasätta den kategoriska särbehandlingen av riksdagskandidater t.ex. på Hufvudstadsbladets debattsidor. I dagens Hbl ingår en insändare som är skriven av Christel Liljeström, som liksom de flesta läsare av denna blogg torde veta är ordförande för kommunstyrelsen i Sibbo och dessutom ordörande för Östra Nylands förbunds landskapsstyrelse. Hufvudstadsbladet har placerat Liljeströms insändare i "valhörnan", eftersom hon är uppställd i riksdagsvalet. Utan att ha frågat om lov återger jag här insändaren i sin helhet:

Förhandla med vem?

Såväl politiker Eero Heinäluoma som mannen på gatan säger att man hoppas på att kommunerna förhandlar och löser gränstvisten mellan Helsingfors och Sibbo.
I Sibbo frågar vi: med vem skall vi förhandla?
Ledande ministrar har deklarerat sin åsikt. Av dem får vi inget gehör. Helsingfors har mottagit såväl personlig som skriftlig invit till förhandling med Sibbo, men behandlar inte ens ärendet i styrelse eller fullmäktige. Staden litar på att ministrarna sköter frågan till dess fördel.
Sibbo vill få frågan löst men de stora partiernas vältar går bara vidare.
Christel Liljeström
ordförande för kommunstyrelsen
sfp/Nyland
Sibbo

Visst torde fallet Sibbo ge Liljeström sympatier i valet. Hon har själv medgett att om hon blir invald, så har hon Helsingforsledningen att tacka. Det är lätt att misstänka att den egna politiska karriären för en politiker är viktitigare än de frågor som politikern driver. Ändå så tycker jag att Liljeströms insändare i dagens tidning har hamnat på fel plats. Sibbo har beskyllts för förhandlingsovilja även i utredningsmannens rapport, men man ger inte exempel eller bevis på förhandlingsovilja. Sibbo har i flera repriser begärt om förhandlingar, men initiativen har avvisats av så väl Helsingfors som minister Hannes manninen. Lika väl uppmanas Sibbo förhandla. Detta är ett viktigt konstaterande, som Liljeström nog i första hand gör i egenskap av styrelseordförande.

Även Sdp:s partisekreterare Maarit Feldt-Ranta får nu finna sig i rollen som riksdagskandidat. I ett blogginlägg grån igår med rubriken "Bryggare on metropolimiehiä" skriver Kimmo Oksanen på sin blogg "Suurkaupungin hai" på Helsingin Sanomats webbplats att "ei liene mikään salaisuus, että demarien puoluesihteeri Maarit Feldt-Ranta (sd) antaa Hufvudstadsbladetille pyydettäessä jatkuvasti Sipoo-hyssytteleviä luottolausuntoja saadakseen ruotsinkielisten ääniä Uudeltamaalta." Feldt-Ranta må ha vilka motiv som helst, men hennes uttalanden är ett uttryck för att demokratin trots allt fungerar. För övrigt har Feldt-Ranta inte bara uttalat sig i Sibbofrågan i Hufvudstadsbladet, som torde vara den enda svenskspråkiga tidning som Oksanen läser. Det vore önskvärt att Feldt-Ranta gjorde motsvarande uttalanden även på finska, men rollen som partisekreterare begränsar nog hennes möjligheter. Det viktiga är att Feldt -Rantas uttalanden har motverkat den skeva bilden av att kritiken mot Helsingfors och centerministrarnas agerande bara handlar om Sfp:s maktpolitiska ambitioner. För övrigt är det ordföranden för Nylands landskapsfullmäktige Arto Bryggare som Oksanen betraktar som "metropolman", med tillägget "Eikä tämä ole mikään vaalimainos."

Föreningen För Sibbo ordnar i morgon tisdag den 6 mars klockan 18:30 i Topelius-salen i Nickby en valdebatt där enligt uppgift det centrala temat är "Sibbo-frågan och dess betydelse för Nyland och hela Finland". Två speciellt intressanta namn är Tapani Mäkinen (saml) och Antti Kaikkonen (c).

Metropolmannen Tapani Mäkinen har i egenskap av ordörande för landskapsstyrelsen för Nylands förbund hårt drivit på så väl en annektering av sydvästra Sibbo som en sammanslagning av Nylands och Östra Nylands landskapsförbund. Även i egenskap av stadsstyrelseordförande och sedan årsskiftet stadsfullmäktigeordförande i Vanda har Mäkinen främjat en annektering. Mäkinen är bosatt i Korso, som tidigare hörde till Tusby, men år 1955 införlivades med Helsinge landskommun och därför idag hör till Vanda.

Centerpartisten Antti Kaikkonen är riksdagsman och ordförande för Centerns bostadspolitiska arbetsgrupp. Kaikkonen lämnade den 6 februari in ett skrifligt spörsmål till regeringen om Helsingfors planer på att inkorporera sydvästra Sibbo. Kaikkonen beskylldes naturligtvis för att driva sin egen valkampanj, men åtminstone är det inte bara Sibboröster som han fiskar efter. Kaikkonen är hemma från Tusby, vars områden så väl Träskända som Kervo gjort anspråk på. Får Helsingfors inkorporera sydvästra Sibbo, så hör Tusby till de många förlorarna.

Det är enligt min åsikt legitimt att politikers uttalanden motiveras av önskan att samla röster i kommande val, så länge som politikerna är något så när konsekventa och inte faller för ren populism. Däremot är det inte acceptabelt att politikers ställningstaganden och riksdagskandidaters uttalanden motiveras av behovet att finansiera valkampanjer. Riksdagskandidat Jaakko Laakso (vf), som är riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamot i Vanda har lyft fram problemet med politikernas beroende av valfinansiärer i en en artikel med rubriken "Sipoo-kaappauksen taustalla rakennusfirmojen edut" i Vantaan Sanomat den 31 juli 2006. Jag citerar valda bitar:

Kaappauksen taustalta löytyvät maamme suurimpien rakennusfirmojen edut ja vaateet, joita kolmen suurimman puolueen keskeiset poliitikot näyttävät nyt ajavan. Läntiseen Sipooseen on tarkoitus rakennuttaa asuntoja noin 50 000 uudelle asukkaalle. Rakentamisesta vastaisivat Sipoon rakentamattomien alueiden kimppuun jo pitkään halajaneet rakennusfirmat, ei Helsingin kaupunki.
...
Suurimmille rakennusfirmoille ei ole yhdentekevää, miten keskeiset puolueet asuntopolitiikassa toimivat. Ei ole salaisuus, että suurimmat rakennusfirmat rahoittavat erityisesti kolmen suurimman puolueen kansanedustajaehdokkaiden eduskuntavaalikampanjoita. Mutta ei toki kaikkien.

Vantaallakin tarvitsee vain avata esimerkiksi kokoomuksen ja Sdp:n keskeisten vantaalaispoliitikkojen vaalilehtiä, niin huomaa suurimpien rakennusfirmojen kovan kiinnostuksen eduskuntavaalityöhön. Ilmaisia lounaita ei ole olemassa. Ei myöskään vastikkeetonta vaalimainontaa kymmenillä tuhansilla euroilla.

Det är inget brott att ta emot stöd, så länge det inte direkt påverkar politiska beslut och ställningstaganden. Det är troligt och kanske till och med önskvärt att även riksdagskandidater från Sibbo fått stöd av byggnadsbolag. Tids nog kan det bli aktuellt att gräva även i deras valbudget. För tillfället är jag dock mest intresserad av vissa centerministrars valfinansiärer. (Se Politiska domare. Den 27 januari 2007.)

På tal om byggnadsbolag vill jag upplysa om att Matti Vanhanen höll ett tal vid Byggnadsbolaget Oy Alfred A. Palmberg Ab:s 100-årsfest den 27 februari. Hundraåringens verställande direktör Risto Bono var för övrigt byggnadsindustrins representant i arbetsgruppen som gjorde förslaget till regeringen Vanhanens program för främjande av träbyggande. I talet vid 100-årsfesten sade Vanhanen bl.a. följande:

Pääkaupunkiseudun kuntien on tiivistettävä yhteistyötään asunto- ja tonttipolitiikassa. Tästä syystä hallitukseni on esimerkiksi patistanut lainkin uhalla pääkaupunkiseudun kuntia tiivistämään yhteistyötään.

Att regeringen Vanhanen har tagit till hot för att få kommunerna att samarbeta kan vara skäl att komma ihåg då Vanda stadsfullmäktige idag för samarbetets skull ställer sig bakom Myllyniemis förslag.

21:30
Stadsfullmäktige Vanda har godkänt styrelsens förslag till utlåtande om Myllyniemis förslag till ny kommunindelning. Se nyhet på Vanda stads webbplats. Se även Helsingin Sanomats notis "Vantaan valtuusto hyväksyi rajansiirron".

23:00
Även kommunfullmäktige i Sibbo har ikväll godkänt ett utlåtande om Myllyniemis förslag och rapport. I morgondagens Hufvudstadsblad ingår en artikel med rubriken "Olagligt justera kommungränser".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar