Valreklam. Den 16 mars 2007

Kimmo Oksanen har i ett inlägg med rubriken "Uusmaa Suomen kruunussa on helmi kirkkahin" på sin blogg "Suurkaupungin hai" på Helsingin Sanomats webbplats kommenterat föreningen För Sibbos enkät till de nyländska riksdagskandidaterna.

Riksdagskandidat Sirpa Kauppinen, som är stadsfullmäktigeledamot i Vanda, har idag på De grönas lokala webplats publicerat en text med rubriken "Sipoon ja Helsingin jupakka". Texten inleds med satsen "Ainoana vihreänä äänestin Vantaalla maanvaihtoa vastaan." Det är bra reklam för Kauppinen, men dålig reklam för de gröna i Nylands valkrets, som i sista stund inför valet försökt profilera sig som motsåndare till Helsingfors annekteringsplaner. Den 8 mars publicerade Heidi Hautala, Eeva Honkanummi, Timo Juurikkala och Stina Nybäck ett pressmeddelande med rubriken "Aikalisä Sipoo-keskusteluun – uusimaalaiset vihreät ehdokkaat peräävät Helsingiltä tekoja Sipoonkorven arvokkaan metsäalueen suojelemiseksi". I pressmeddelandet heter der bl.a. att "Ehdokkaiden mielestä yhteisen seudun rakentaminen on tehtävä yhdessä ja yhteistä näkökantaa etsien, ei sanelupolitiikalla, kuten Helsinki on Sipoon kohdalla edennyt." I "valhörnan" i onsdagens Hufvudstadsblad ingick en insändare med samma budskap av de fyra gröna kandidaterna. Rubriken var här "Ta paus med Sibbo" och texten inleddes med satsen "Vi är starkt kritiska till Helsingfors ambition att tvångsannektera sydvästra Sibbo." I gårdagens Sipoon Sanomat ingår en finskspråkig variant av texten. Rubriken är här "Aikalisä Sipoo-keskusteluun" och den inledande satsen lyder "Me vihreät ehdokkaat Uudenmaalta kritisoimme Helsingin toimintatapoja Sipoon kunnan nurkanvaltausoperaatiossa."

De gröna kandidaterna må vara uppriktigt kritiskt inställda till Helsingfors ambition att tvångsannektera sydvästra Sibbo, men det är uppenbart att syftet med ställningstagandet är röstfiske. Knappast fiskar man dock endast efter Sibbobornas röster. Det poistiva med ställningstagandet är att det visar att det finns en stark opinion mot Helsingfors ambitioner.

I en insändare i dagens Hufvudstadsblad betecknar Astrid Nurmivaara (Sfp) de grönas senkomna kritiska uttalande indirekt som valfläsk. Jag citerar:

I Hbl (14.3) skriver de gröna att man bör ta paus med Sibbo. Det är förstås glädjande om de gröna nu vaknat och blivit kritiska i frågan. Inte i Vanda och knappast heller i Helsingfors stadsfullmäktige har man kunnat skönja denna kritiska inställning hos de gröna. Myllyniemi-rapporten och Vanda stads positiva utlåtande till annekteringarna den 5 mars motsattes av sfp, vf, c och kd, två samlingspartister, men endast av en grön, Sirpa Kauppinen. Åsikterna måste nog också kunna ses i rösningsförfarandet. Annars kan det bara uppfattas som valfläsk.

Även Sfp:s partisekreterare Ulla Achrén kommenterar de grönas ställningstagande i en insändare i dagens Hbl:

Det är utmärkt att Heidi Hautala och vissa andra gröna riksdagskandidater nu när valet står för dörren går synligt ut till försvar för Sibbo (Hbl 14.3). Men vilken effekt har detta på den gröna partiledningen och fullmäktigegruppen i Helsingfors? Därifrån har inte hörts ett pip till förmån för en förhandlingslösning. Det är ju ändå där de verkliga besluten fattas. Vågar vi verkligen hoppas att inflytelserika Hautala med flera nu kan påverka den gröna fullmäktigegruppen i Helsingfors så att den avstår från kravet på tvångsåtgärder.

I gårdagens Sipoonsanomat ingår igen en valannons där Antti Kaikkonen Säger att "Olen valmis jatkamaan vaikutamista eduskunnassa sen puolesta että rajoja ei siiretä." Kaikkonen har gjort mera för Sibbo än de flästa riksdagsledamöter, men hans kapanj saboteras av en annan annons i samma tidning. På annonsen som fyller en halv broadsheet-sida finns bilder av och numror på Centerns alla riksdagskandidater i Nylands valkrets. Dessutom finns här en större bild av Matti Vanhanen och en pratbubbla med texten "Äänestä hyvää Keskustan ehdokasta, saat KAUPAN PÄÄLLE hyvän pääministerin." Sällan har en annons så starkt motverkat sitt syfte. Många Sibbobor torde väl kunna tänka sig att rösta på t.ex. Kaikkonen, men risken för att man samtidigt ger sin röst åt Matti Vanhanen gör nog att tröskeln för att rösta på en centerkandidat är hög. Att rösta på Centern är lite som att göra självmål.

Sfp har idag publicerat ett uttalande med rubriken "Wallin: Sfp är det sista kommunpartiet!" Jag återger det här i sin helhet:

Sfp stöder även i framtiden den kommunala självbestämmanderätten och respekten för det kommunala demokratin. Det sade Svenska folkpartiets ordförande, miljöminister Stefan Wallin idag i Vanda.

- Sfp har under alla sina 100 verksamhetsår varit ett laglighetsparti som värnar om den kommunala självbestämmanderätten och den lokala demokratin. Detta är heliga principer som inte får omkullkastas på lösa grunder, sade Wallin.

- Detta är också principer som måste respekteras när huvudstadsregionens framtid dras upp. Ett intensifierat samarbete som alla vinner på är alltid bättre än tvångsmetoder där stora automatiskt är starkare. Därför måste bl.a. folkomröstningsresultatet i Sibbo ha en betydelse, sade Wallin.

- Sibbo är inte ett isolerat fall. Sibbofrågan är också av stor principiell betydelse med tanke på situationen i andra delar av landet, sade Wallin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar