Relationerna till Helsingfors. Den 15 mars 2007

I beslutsmeddelandet (Päätestiedote nro 5) från Helsingfors stadsfullmäktigemöte igår kan man läsa följande:

Aloitetta 11 käsiteltäessä esitti valtuutettu Lehtipuu valtuutettu Kaliman kannattamana seuraavan toivomusponnen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki kiirehtii aloitteessa esitettyjä neuvotteluja valtion kanssa, kun valtioneuvosto on käsitellyt esitykset alueliitokseksi.
Ponsi hyväksyttiin äänin 76-0.

Fullmäktigemotion 11 är Olli Lehtipuus (grön) motion från den 30 augusti om skyddande av Sibbo storskog (Sipoonkorpi). I motionen förbinds skyddandet av storskogen och grundandet av en nationalpark med annekteringen av sydvästra Sibbo. Lehtipuu har i flerera texter indirekt angett annekteringen som ett argument för grundandet av en nationalpark och och möjligheten att grundanda en nationalpark som ett argument för en annektering. (Se Soininvaaras arvtagare. Den 2 mars 2007.) Till och med i sin valreklam har Lehtipuu på ett märkligt sätt bundit samman ett ökat utbud på förmånliga bostäder med ett skyddande av Sibbo storskog. ("Lisää kohtuuhintaisia asuntoja, suojellaan Sipoonkorpi.") Temat för Lehtipuus valmöte i kväll är för övrigt vaktbyte (vahdinvaihto). Otto tar över efter Ode (Soininvaara).

Uutislehti 100 har idag i en egen notis noterat stadsfullmäktiges beslut. I notisen som har rubriken "Sipoonkorven kansallispuisto saa vauhtia" står det att "Sipoonkorven pohjoiosiin suunniteltuun kansallispuistoon voidaan liittää Helsingin maita, kun varsinainen pakkoliitoshanke on ratkaistu, linjasi Helsingin kaupunginvaltuusto eilen." Jag frågar mig vad Helsingfors kommer att göra om och när den aktuella gränstvisten avgörs till Sibbos fördel. Helsingfors har utnyttjat förslaget på att grunda en nationalpark för att köpa Vandas och speciellt de gröna Vandapolitikerrnas stöd för annekteringen. Vandas utlåtanden till länsstyrelsen om Helsingfors och Myllyniemis förslag är köpta med lösa löften om en nationalpark och motsvarar inte Vandafullmäktiges verkliga åsikt.

Riksdagsledamot Kimmo Kiljunen (Sdp), som fram till årsskiftet var ordförande för stadsfullmäktige i Vanda, är en av de få som svarat på föreningen För Sibbos enkät men inte svarat nej på frågan om han stöder Helsingfors strävan att tvångsannektera sydvästra Sibbo. (Se Kluvna tungor. Den 14 mars 2007.) Kiljunen svarar att han inte tar ställning, men i verkligheten är han mycket kritisk till Helsingfors framfart. Enligt en artikel med rubriken "Ehdokkaita tentattiin Sipoosta ja sen rajoista" i dagens Sipoon Sanomat beskyllde visserligen Kiljunen, som själv bor i Västerkulla (Länsimäki), på en valdebatt i Sibbo förra veckan Sibbo för att Vanda inte utvecklat Västerkulla. Kiljunen är mån om att inte hela Westerkullaområdet ansluts till Helsingfors, vilket kanske kan förklara hans märkliga yttrande. I själva verket medgav Kiljunen på valdebatten, där även den gröna Vandakandidaten Timo Juurikkala satt i panelen, att han inte stöder Helsingfors avsikter. Jag citerar ur artikeln:

Illan päätteeksi kysyttiin, kuka paneelliin osallistuneista ehdokkaista tukee Lounais-Sipoon liittämistä Helsinkiin. "Ei" vastasivat epäröimättä kaikki muut paitsi Kiljunen, joka hänkin lopulta totesi, ettei tue hanketta sittenkään.
Kiljuselta kysyttiin, miksi Vantaa tukee Helsingin aikeita.
-Täytyy Vantaakin hoitaa suhteitaan Helsinkiin, oli rehellinen vastaus.

På sin webbplats skriver han den 27 november under rubriken "Helsinki saapastelee" bl.a. följande:

Kaikki alkoi siitä, kun Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen meni saapastelemaan Sipoon korpiin ja vaatimaan Sipoon alueita liitettäväksi Helsinkiin. Lebensraum, uutta elintilaa tarvittiin. Jotta liitos onnistuisi, täytyy Helsingin saada yhteinen maaraja Sipoon kanssa. Vantaa on kuitenkin välissä. Niinpä Vantaan on toivottu luovuttavan merenrantakaistaleensa Helsingille. Valmiutta on ollut pääkaupunkiseudun yhteistyön nimissä.
...
Matkan varrella Helsingin saapastelua seuratessa olen kumma kyllä joutunut uudelleen arvioimaan pääkaupunkiseudun yhteistyön tilaa. Tavoitteena on kuntien välisten rajojen madaltaminen. Nyt kuitenkin alueliitosvaatimusten kautta kuntarajojen merkitys on vain entisestään kasvanut. Ollaan jopa hyvin kärjistyneessä asetelmassa, jossa pienemmät kunnat kokevat isomman sanelevan.
S
tadsfullmäktigeordförande Kiljunens text torde vara ganska representativ för vad man i Vanda tänker om Helsingfors framfart i Sibbofrågan, liksom i andra regionala frågor. För övrigt kunde även Pekka Myllyniemis rapport betraktas som ett köpt ställningstagande. Även Myllyniemi har varit pressad att sköta relationerna till Helsingfors. På grund av avsaknaden av en politisk representation för hela Huvudstadsregionen och Helsingforsregionen har Helsingfors intagit en helt dominerande ställning i regionen. För att främja sina mål inom Nylands förbund har representanter för andra kommuner varit tvungna att "samarbeta" med Helsingfors. Detta gäller naturligtvis även Lojos representant i landskapsstyrelsen Pekka Myllyniemi (sdp), som bevisligen upprepade gånger gått huvudstadens intressen. (Se Springpojken. Den 16 december 2006, Sipoo sulle, rautatie mulle. Den 22 januari 2007.) Just därför att han måste sköt sina relationer till Helsingfors var han jävig som utredningsman i Sibbofrågan.

I dagens Hufvudstadsblad ingår en artikel med rubriken "Sibbo kan lyckas om man är enig". Det är Anja Mäkeläinen på Asuntosäätiö som säger att Sibbo kan bygga ut för 40 000 nya invånare. Jag citerar ur artikeln:

Det är svårt att förstå varför Helsingfors inte gör markanvändningsavtal för de områden som huvudstaden äger, säger Anja Mäkeläinen.
Då skulle den gordiska knuten vara löst. Byggandet kunde starta men kommungränsen förblev intakt.
Mäkeläinen är vd för Asuntosäätio. Hon var en av de experter som Sibbo kommun bjudit in till ett försök att än en gång informera, nu i centralaste Helsingfors.
Misstron mot samarbete med tredje eller privata sektorn är ännu stor. Utredningsman Pekka Myllyniemi har sagt att systemet är för okänt i Finland
Vi började ju i Hagalund på 1950-talet med det som i dag kallas Public Private Partnership, konstaterar Mäkeläinen.
I Sverige talar man om offentlig och privat samverkan.

Dagens Borgåblad behandlar samma "Sibbo tror starkt på storutbyggnaden". I princip tror jag själv på Sibbos möjligheter, men jag tvivlar på att någon kommer att kräva en snabb utbyggnad av Sibbo när bostadsministern och kommunministern bytts ut och Sibbofrågan avgjorts i regeringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar