Juridik och moral. Den 8 mars 2007

Ledaren i dagens nummer av Kyrkpressen har rubriken "Juridik och moral i Sibbofrågan". I ledarartikeln behandlar Stig Kankkonen regeringens domarroll i frågan skriver bl.a. att "Statsminister Vanhanens juridiska reflktioner ger intrycket att han menar att en annektering är nödvändig om den är juridiskt möjlig." Kankkonen är av annan. Han menar att "Juridiken avgör endast vad man kan eller inte kan göra" och tillägger att "Vad man vill eller bör göra är inte minst en moralisk fråga, ett moraliskt val."

Jag skall medge att jag känner mig osäker på juridiken i fallet Sibbo. Men eftersom inte juristerna verkar vara eniga, så tar jag mig friheten att spekulera. I normalt fall är det nog som Kankkonen säger. Allt som är juridiskt möjligt är inte nödvändigt eller ens moraliskt försvarsligt. När statsmimistern sent om sider insåg regeringens och sin egen domarroll i Sibbofrågan började han använda juridiken som en ursäkt för att inte behöva yttra sig i frågan inför valet. Jag är dock rädd för att justitiekanslerns tolkning i frågan är att en annektering bör förverkligas, såvida det föreligger lagliga grunder. Därför torde även Helsingfors kunna besvära sig till Högsta förvaltningsdomstolen, ifall domen i regeringen faller till Sibbos fördel. Det är väl just därför som Sibbo kan bli ett viktigt prejudikat. Faller domen slutligen till Helsingfors fördel, kan vi förvänta oss ett totalt kaos i kommunfinland. Då kunde Vanda i princip göra anspråk på delar av norra Helsingfors. Detta är visserligen osannolikt, men redan nu har flera kommuner inspirerats av Helsingfors att göra anspråk på delar av grannkommunen.

Lika väl så tror jag att Kankkonen har rätt i praktiken. Sibbofrågan är en politisk och idologisk fråga. Det handlar inte minst om att prioritera, fastän statsministern, så som Kankkonen noterar i sin ledarskrift, undvikit prioriteringsfällan. Det finns inga objektiva juridiska grunder för en annektering, men däremot kan det finnas subjektiva tolkningsmöjligheter som talar för en annektering. Om ministrarna ser "särskilt vägande skäl" för en annektering, så är detta inte bara ett politiskt, utan även ett moraliskt val. Jag har väldigt svårt att se hur en centerminister uppriktigt skulle kunna betraka en annektering som moraliskt försvarsligt, men det går kanske att dölja den moraliska aspekten bakom juridiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar