Valdag. Den 18 mars 2007

Sibbofrågan blev en valfråga, men endast lokalt. I Sibbo, i Östnyland och i hela den nyländska valkretsen har Sibbofrågan varit framme under hela valrörelsen. Valet har gett Sibbo vind i seglen, men Sibbofrågan kunde ha blivit mycket större än vad den blev.

I gårdagens Borgåblad ingick på debattsidan en artikel med rubriken "Också socialdemokrater arbetar för Sibbo" av riksdagskandidat Kjell Grönqvist (sdp). Grönqvist nämner att bl.a. Thomas Wallgren, Jacob Söderman och Ulf Sundqvist uttalat sitt stöd för Sibbo. Vackert så. Dess värre är det dock endast de finlandssvenska socialdemokraterna som i valrörelsen har lyft fram Helsingfors och centerministrarnas mygel i Sibbofrågan. Dessutom har målgruppen för de kritiska uttalandena huvudsakligen varit svenskspråkiga.

Den gångna valrörelsen har varit bloggarnas valrörelse. Jag har på min egen blogg aktivt bevakat politiska bloggar. Jag hoppas att även de kandidater som inte invals till riksdagen kommer att fortsätta skriva blogg.

23:00
Under kvällens valvaka omnämndes "Sibboeffekten", men det är svårt att bedöma vilken betydelse fallet Sibbo fick för valresultatet. Effekten räkte inte riktigt till för att ge Christel Liljeström en plats i riksdagen, men å andra sidan återvaldes Mikaela Nylander. Helt klart är att fallet Sibbo för Centerns del blev ett totalt fiasko. Kanske gav centerministrarnas stöd av en annektering klirr i valkassan, men det hjälpte inte Centern att slå igenom i huvudstaden. Tvärtom förlorade Centern den ena av sina två platser i Helsingfors. Å andra sidan är det anmärkningsvärt att Hannes Manninen blev återvald i Lapplands valkrets, trots sina bisarra uttalanden i Sibbofrågan och sitt fjäskande för "metropolen". Fallet Sibbo har inte på riksnivå fått den uppmärksamhet som det hade förtjänat. För Sibbos del var det en framgång att Antti Kaikkonen blev invald.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar