Tack för musiken! Den 11 mars 2007

I ett ledarstick med rubriken "En framgång för Sibbo" i dagens Hufvudstadsblad skriver Johanna Westman att "Sibbo har rönt sin första stora framgång i dragkampen med Helsingfors" och noterar att "Miljöminister Stefan Wallins (sfp) beslut stöder Sibbos eget grepp på markanvändningen."

Dagens Karlsson i Helsingin Sanomat utgör en kommentar av nyheten att "Sipoo sai luvan pakkolunasta maata Helsingiltä". Föregående skämtteckning som handlade om fallet Sibbo var Karlsson 28.2.2007.

Idag har jag varit på föreneningen För Sibbos "storkonsert för Sibbo" i Topeliussalen i Nickby. Det var givande att tillsammans med så många Sibbobor och vänner av Sibbo ta del av koncerten. Mitt eget engagemang för Sibbo har för det mesta varit högst ensamt. Konsertprogrammet var mycket rikt och mångsidigt. Tyvärr är jag ingen kulturredaktör eller musikkritiker. Jag nöjer mig därför med att säga att jag uppskattade koncerten högt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar