En följd av Paras. Den 21 september 2009

Jan Vapaavuoris uppmärksammade tal vid evenemanget Metropooli-arreena senaste torsdag kan läsas på Vapaavuoris webbplats under rubriken "Puhe Metropoliareenan avauksessa 17.09.2009". Talet med all dess metropolretorik är till stor del gammal skåpmat, som användes redan i lobbyingen för inkorporeringen av sydvästra Sibbo. Ett påstående i Vapaavuoris tal vill jag ändå kommentera. Vapaavuori hävdar att "Paras-hanke ei johtanut kuntaliitoksiin Helsingin seudulla, ei edes yhteenkään puolivakavaan yritykseen, vaikka juuri täällä tarve niille olisi ollut ilmeinen." I själva verket var det uttryckligen KSSR som föranledde kommundelssammanslagningen eller inkorporeringen av sydvästra Sibbo. En annan sak är att inkorporeringen formellt inte gjordes innanför ramarna för kommunreformen.