Östersundom-projekti. Den 22 september

Helsingfors stadsplaneringskontor har idag äntligen uppdaterat webbplatsen för Östersundom-projektet så att sidorna "Kuntien yhteinen osayleiskaava" och "Kehyssuunnitelma" är tillgängliga. Sidorna innehållerr inte några större nyheter, men ur texten framgår klart att Östersundom-projektet inte begränsar sig till inkorporeringsområdet. Så som jag tidigare noterat inkluderar den "gemensamma" generalplanen även Västerkulla, Västersundom och Granö, medan ramplanen omfattar ett kustområde som sträcker sig ända till Borgå. Helsingfors har ett intresse av att utveckla axeln Kyrkslätt-Borgå för att stärka Helsingfors position som ett centrum och inte bara som ett "påsbotten", men Helsingfors torde ha andra baktankar när det gäller strandområdena i Sibbo och speciellt när det gäller Granö. Jag skulle gärna veta på vilket sätt Sibbo är representerat då det gäller att göra upp en gemensam delgeneralplan med Helsingfors och Vanda.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar