Ett hån mot Sibbo. Den 20 september 2009


Ledaren i dagens nummer av Hufvudstadsbladet har rubriken "Vapaavuori leker elaka polisen". Johanna Westman kritiserar här användningen av benämningen metropol. Inledningsvis kommenterar Westman även den nya kommunindelningslagen:


Ingen sammanslagning med mindre än att berörda kommuner har kommit med en gemensam framställan till statsrådet. Så står det i den förnyade kommunindelningslagen, som träder i kraft i början av september.

Lagändringen kan ses som ett hån mot Sibbo, som har utsatts för stympning med hjälp av en alldeles annan lag. Men den bekräftar otvetydigt regeringens vilja att inte avvika från den linje som hittills har rått: kommunens självbestämmanderätt är inte att leka med.


Jag har inte noterat att förslaget till ny kommunindelningslag skulle ha godkänts av riksdagen. Däremot har republikens president den 11 september till riksdagen överlämnat regeringens proposition med förslag till kommunindelningslag. Remissdebatten förväntas äga rum vid plenum i tisdag, den 22 september. Enligt propositionen skall lagen träda i kraft den 1 januari. Sättet på vilket Helsingfors den 21 juni 2006 i brådskande ordning tog sitt beslut om en framställning till ny kommunindelning är inte möjligt enligt lagförslaget, men det borde det inte heller ha varit enligt rådande förvaltningslag. Enligt lagförslaget kan tvångssammanslagningar av hela kommuner fotfarande inte göras, men kommundelsammanslagningar mot en berörd kommuns vilja är fortfarande möjliga. De berörda kommunerna skall dock höras innan en framställning görs.


Förslaget till ny kommunindelningslag är ett hån mot Sibbo, men ännu mera ett hån mot rättsstatens grundläggande principer. Eller snarare är det beredningen av lagen som är ett hån mot rättsstaten. Lagförslaget är i hög grad skrivet för att retroaktivt legitimera beslutet att inkorporera sydvästra Sibbo. (Se t.ex. "Domslut föregår lagen. Den 6 april 2009".) Föredagande tjänsteman är liksom i fallet Sibbo förvaltningsrådet Arto Sulonen. Med sig i lagarbetsgruppen hade Sulonen en annan inblandad i Sibbohärvan, Kari Prättälä från Kommunförbundet.


Angående den goda och onda polisen i Westmans ledare vill jag påpeka att rollen som den goda polisen eller the good cop enligt min bedömning inte passar så väl för Risto Rautava. Däremot torde den "onda polisen" Jan Vapaavuori ha försökt spela rollen som the good guy i de hemliga förhandlingarna med Sibboledningen våren 2006. (Se "The good guy and the bad guy. Den 12 oktober 2007".)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar