Fritidsbruk? Den 19 september 2009


Helsingfors stadsplaneringskontor har under den gångna veckan fortsatt att dagligen uppdatera webbplatsen för Östersundomprojektet nästan dagligen. Helsingfors nya "stadsdelar" Östersundom, Sundberg, Husö, Björnsö och Ultuna har fått egna sidor. Här finns bl.a. flygbilder över områdena. Sidorna "Kehyssuunnitelma" och "Kuntien yhteinen osayleiskaava" fungerar fortfarande inte. Däremot fick "Vantaaseen ja Sipooseen kuuluvat alueet" igår en egen sida. Här kan man läsa att "Vantaaseen ja Sipooseen kuuluvat alueet Länsisalmi, Länsimäki ja Granö eivät ole Helsinkiä, mutta kuuluvat yhteiseen osayleiskaava-alueeseen." Om Granö säges det följande:


Granö

Sipoossa sijaitsevan Granön saaren pinta-ala on 238 hehtaaria ja siitä Helsingin kaupunki omistaa 168 hehtaaria. Saari on nykyisin vähäisessä virkistyskäytössä ja sitä hoidetaan nykyisin suurimmalta osin metsätalousalueena. Itäisellä rannalla on jonkin verran loma-asutusta.

Virkistyskäyttöä voidaan merkittävästi lisätä, jos saari yhdistetään mantereeseen sillan välityksellä Talosaaresta tai Ribbibgöstä. Granössä on rantaviivaa noin 9 km ja siten mahdollisuudet kehittää Helsingin vanhoille kansanpuistosaarille ominaista vapaa-ajanviettoa. Tavoitteena on suunnitella Granö toiminnallisesti monipuoliseksi kansanpuistoksi.


Man kan fråga sig om det behövs bro, spårvägsförbindelse och tre stationsområden på Granö för att ön effektivt skall kunna tas i fritidsbruk. (Jfr "Spårvägsförbindelse till Granö. Den 8 september 2009".)


Kartan ovan med de nya stadsdelarna är från Matti Visantis presentation "Östersundom- projektin haasteita" (se "Storskogen eller Natura? Den 3 september 2009"). På kartan syns även gränsen vid Österleden, så som gränsen går enligt inrikesministeriets och HFD:s tolkning av statsrådets beslut.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar