Storskogen eller Natura? Den 3 september 2009


I gårdagens nummer av Helsingin uutiset ingår en artikel med rubriken "Sipoonkorpi tai Natura-alueet väistävät asuntorakentamista". (Klicka på bilden ovan för att läsa artikeln.) Borgåbladet har noterat artikeln i en notis med rubriken "Svåra val då Östersundom planeras". Artikeln bygger på delvis på Matti Visantis presentation "Östersundom- projektin haasteita" vid Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:s seminarium "Asemat ympäristöineen keskipisteessä" tisdagen den 25 augusti. Den stora frågan är vilkendera som skall offras, Sibbo storskog eller Östersundom fågelvatten, som är Natura-område. Se dian nedan från Visantis presentation.
Visanti säger i artikeln i Helsingin uutiset att endast området mellan Nya Borgåvägen och Borgåleden (motorvägen) är oproblematiska. Det är skäl att notera att Helsingfors markegendom, "färdiga tomtmark", finns i de problematiska områdena. Visanti anser själv att det är Natura-områdena som borde offras, vilket skulle betyda att man måste få lov från Bryssel.


Finansministeriet har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Ny kommunindelningslag främjar förnyandet av kommunstrukturen".


Osmo Soininvaara har idag publicerat ett långt blogginlägg med rubriken "Santahamina ja Östersundom". Det finns skäl att återkomma till inlägget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar