Palmberg. Den 25 september 2009I dagens nummer av helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Poliisi selvittää myös Lemminkäisen konsernin vaalirahaa". MTV3 publicerade igår en nyhetsartikel med rubriken "Lemminkäisessä sisäinen tarkastus vaalirahasotkun takia". Jag citerar ur den sistnämnda artikeln:


MTV3:n tietojen mukaan Nova Kiinteistökehityksen entinen toimitusjohtaja Arto Merisalo on kertonut viranomaisille sopineensa Alfred Palmberg -yhtiön kanssa keskustan vaalitukien maksamisesta yhdessä.

Merisalon mukaan Palmbergin olisi pitänyt maksaa puolet keskustan varainhankintayhdistys Menestyvä Suomi ry:lle annetusta 100 000 euron potista. Merisalo ei tänään halunnut kommentoida sopimusasiaa.


I mina inlägg "Vanhanen och byggnadsbranschen. Den 13 juni 2008" och "Riksdagskandidater. Den 5 mars 2007" har jag skrivit om Matti Vanhanens relationer till byggnadsbolaget Alfred Palmberg.


De senaste dagarna har många krävt statsminister Matti Vanhanens avgång. Enligt min mening borde Vanhanens avgång ha krävts redan i samband med Sibbohärvan i juni 2006. Regeringen kunde ha berett ett lagförslag om ändring av kommunindelningen mellan Helsingfors och Sibbo i enlighet med Heikki Harjulas och Kari Prättäläs anvisningar i Kommunallagen: Bakgrund och tolkningar. Inrikesministeriet kunde även direkt ha utnämnt en kommunindelningsutredare eller gjort en egen framställning till ändring i kommunindelningen. Vardera förfarandena hade varit unika och kontroversiella, men troligtvis lagliga. Matti Vanhanen och Hannes Manninen valde dock av förekommen anledning att mygla ihop med lokalpolitiker från Helsingfors. Här borde Sibbo kommun ha krävt Vanhanens avgång, fastän en avgång varit osannolik med tanke på det stundande EU-ordförandeskapet. Istället valde lokalpolitiker i Sibbo att kräva att Sibbos egen kommundirektör och dåvarande kommunstyrelseordförande skulle avgå.


Google+ Followers