Raideliikenne Porvoon ja Helsingin välillä. Den 23 september 2009


I senaste nummer av Sipoon Sanomat ingår en artikel med rubriken "Sipoonkorpi tai Natura-alueet väistävät asuntorakentamista". Artikeln är exakt den samma som publicerades i Helsingin uutiset redan den 2 september. (Se "Storskogen eller Natura? Den 3 september 2009".) I samma nummer av Sipoon Sanomat ingår en artikel med rubriken "Raideliikenne Porvoon ja Helsingin välillä mahdollista 2020-luvulla". (Klicka på bilden ovan.) Artikeln bygger på en intervju med Olli Veltheim. I artikeln konstateras det bl.a. att "Pikaraitiotie ei voisi mennä Porvooseen. Detta är väl en självklarhet, fastän överborgmästera Jussi pajunen faktisktr talat om snabbspårvägsförbindelse till Borgå.


Blir det en snabbspårvägsförbindelse till Östersundom, utgör den en förlängning av någon av Jokerlinjerna. Detta framgår även ur en karta i Matti Visantis presentation "Östersundom- projektin haasteita". Jokerlinjerna kommer dock inte att förverkligas eller åtminstone inte få räls på mycket länge.
Igår var det dags för remissdebatt i riksdagen om förslaget till ny kommunindelningslag. Diskussionsinläggen kan läsas på riksdagens webbplats. Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.