Ingen brasa utan eld. Den 12 augustri 2010


De gröna i Helsingfors har publicerat insändarartikeln "Sipoonkorven kansallispuistolla on kaikkien vihreiden tuki", som unterteckanats av Sanna Hellström, Anniina Kostilainen och Mari Pouskari och publicerades i måndagens nummer av Helsingin Sanomat (se "Tarpeeksi laaja kansallispuisto. Den 9 augusti 2010"), även på lokalförenigens webbplats. Insändarskribenterna må själva uppriktigt stöda en mera omfattande nationalpark i Sibbo storskog, men de bör vara väl medvetna om att åtminstone Osmo Soininvaara är på en annan linje. Det är intressant att miljöministern är så väl insatt i De grönas splittring i frågan, då man utåt försökt ge sken av en enhetlig linje. Ur protokollet från Nylands landskapsstyrelses möte från den 19 april framgår att åtminste någon i den gröna gruppen röstade emot Ismo Kainulainens förslag till ändring av förslaget till utlåtande om Sibbo storskog, enligt vilken "Uudenmaan liitto kannattaa Sipoonkorven kansallispuiston perustamista selvityksessä esitetyn vaihtoehdon VE 3 kansallispuisto valtion ja kuntien omistamille maille merelle asti, mukaisena." Den gröna gruppens eller Hellströms förslag till ändring, som ställdes mot Kainulainens förslag, löd enligt följande:


Uudenmaan liitto kannattaa Sipoonkorven kansallispuiston perustamista vähintään selvityksessä esitetyn vaihtoehdon VE 1 laajuisena. Alueelle pitää eri toimijoiden yhteistyönä tehdä suunnitelma, jossa yhteensovitetaan ekologiset arvot, erityisesti yhteys Sipoonkorvesta merenrannalle ja asumisen tarpeet, erityisesti raideyhteyden toteuttaminen. Uudenmaan liitto ottaa huomioon käynnistyvässä koko Uuttamaata koskevassa maakuntakaavoituksessa Sipoonkorven alueen maakunnalliset ja ylikunnalliset maankäyttökysymykset siten, että alueen luonto- ja virkistysarvot turvataan ja samalla mahdollistetaan metropolialueen tärkeän kasvusuunnan toteuminen aluerakenteen kannalta toimivalla ja kestävällä tavalla.

Då jag var på cykelrunda igår kväll passade jag på att granska avverkningen längs den planerade förlängningen av Husövägen. (Se t.ex. "Baktankar. Den 11 augusti 2010".) Alla utmärkta träd var fällda och därutöver hade en hel del yngre träd fällts, men om vägen skall följa markeringen i terrängen får man nog fälla ytterligare ett antal träd.
Avverkningen har varit så effektiv att man även fällt omkull en skylt med förbud mot att göra upp öppen eld.
Lite ironiskt är det att motorsågsmannen tydligen gjort en brasa endast ett tiotal meter från den fällda skylten.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar