Soininvaara och De gröna. Den 24 augusti 2010


På YLE Östnylands webbplats kan man ta ställning i metrofrågan. Tillsvidare är det inte många som har ansett att metro till Majvik är en bra idé.
Osmo Soininvaara har igår publicerat ett blogginlägg, "Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.8.2010", där han igen behandlar den gemensamma generalplanen. Jag citerar ur inlägget:


Yhteinen yleiskaava Östersundomiin

Pöydältä. Tässä asiassa hiertää päätöksenteko. Voivatko luottamusmiehet vaikuttaa asiaan lainkaan ennen kuin on liian myöhäistä enää vaikuttaa. Hankala yhteentörmäys luonnonsuojelun ja terveen kaupunkirakenteen kanssa. Yhteiseen suunnitteluun olisi pitänyt ottaa myös Söderkullan alue, koska se vaikuttaa merkittävästi raideratkaisuun. Tällainen koordinointi kuuluisi tietysti maakuntaliitolle, mutta se elää kovin toisessa todellisuudessa.

Blogilla esitetty kritiikki hidasta metrolinjausta vastaan sai minut mietteliääksi.


I söndags skrev han ett annat blogginlägg, "Helsingin seudun kasvu", där Helsingfors östexpansion behandlas. På Soininvaaras blogg hittar man även en hel del intressanta kommentarer.


När det gällde Sibbofrågan och nu när det gäller östmetron har De gröna i Helsingfors varit i kollisionskurs med naturskyddsorganisationerna. Detta torde främst vara Soininvaaras förtjänst, eftersom han satsat sin auktoritet på att förespråka inkorporeringen och östmetron. Östmetron, eller snarare den massiva bebyggelse som en metrolinje skulle förutsätta, är ett hot mot Sibbo storskog och Östersundom fågelvatten. Jag har tidigare noterat att De gröna i Helsingfors speciellt i landskapsstyrelsen motarbetat ett skydd av Sibbo storskog. (Se "Berättigad kritik. Den 7 augusti 2010" och "Ingen brasa utan eld. Den 12 augustri 2010".) Vad jag inte tidigare noterat är att Soininvaara, som inte är medlem i styrelsen, i egenskap av första viceordförande i fullmäktige för Nylands förbund, själv deltog i styrelsemötet i april där Nylands förbund gav sitt utlåtande om alternativen till en nationalpark i Sibbo storskog. I en artikel med rubriken "Vihreät ja Soininvaara naturaa jyräämässä", som i våras publicerades i Suomen luonto, har Mikko Niskasaari beskrivit Soininvaaras och De grönas agerande i landskapstyrelsen:

Kun Uudenmaan maakuntavaltuuston otti huhtikuussa kantaa Sipoonkorven kansallispuistoon, laajinta vaihtoehtoa kannatti vain yksi valtuuston vihreistä jäsenistä. Voimakkaimmin esitystä vastusti kokouksessa vihreiden pääideologiksi mainittu entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara. Hän vastusti erityisen jyrkästi vihreitä käytäviä alueen eteläosissa, siellä missä Sipoonkorven metsät yhtyvät Östersundomin merenlahtiin, jotka ovat linnustonsuojelualueita, ja sellaisina natura-alueiksi muodostettuja.

När det gäller hör Östersundom fortfarande till Sibbo. Yle Östnyland publicerade igår en nyhet med rubriken "Bussolycka i Sibbo" (som dock senare ändrades till "Bussolycka i Östersundom") medan Helsingin Sanomat skrev att bussen som körde ut var på väg till Landbo i Sibbo (Sipoon Landbohon).Arbetet med den kontroversiella förbättringen och förlängningen av Husövägen har nu kommit så långt att följande steg är att inleda bygget av den helt nya vägsträckningen på ändan av udden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar