Leaks. Den 16 augisti 2010


Wikileaks, som publicerar hemligstämplade dokument, har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet. Att Wikileaks förgrundsgestalt Julian Assange förutom journalist är programmerare och hackare gör Wikileaks ännu mera spännande, men man behöver knappast vara hackare för att publicera läcka dokument. Däremot stämmer hackeretiken väl överens med Wikileaks målsättning. Visst känner jag en viss beundran för Wikileaks, men jag tror inte att världen automatiskt blir bättre av att hemligstämplade dokument publiceras. T.o.m., Amnesty International, som ifjol prisbelönte Wikileaks, har vädjat till Assange att inte publicera vissa Afghanistan-dokument. Redan risken för att sekretessbelagd information kan läcka ut, kan dock tänkas motverka korruption. På ett motsvarande sätt ser jag att undersökande journalistik förebygger korruption.

Jag skulle gärna se att min blogg skulle ha skrämt Myllyniemi, Sulonen, Harjula m.fl., men effekten av bloggen har här tydligen varit obetydlig. Jag hade haft möjlighet att på denna blogg läcka vissa dokument, men det har jag inte just gjort. Ett undantag är dokumentet "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken", som är undertecknats av Eila Ratasvuori. (Se även "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä. Den 17 juni 2009".) Jag har inte fått lov att publicera dokumentet, som Pekka Myllyniemi plagierade i sin utredning och som jag fick tillgång till först efter statsrådets beslut. Däremot bör vem som helst ha rätt att ta del av dokumentet, som sänts kommunavdelningen vid inrikesministeriet från Helsingfors förvaltningscentral. Dess värre har inrikesministeriet eller kommunavdelningen, som numera hör till finansministeriet, inte arkiverat dokumentet, utan hänvisar till att huvudansvaret för arkiveringen ligger hos avsändaren. När jag sökte dokumentet på Helsingfors stads arkiv hittades det emellertid inte heller där, utan man föreslog att Ratasvuori kanske "arkiverat" dokumentet själv. (Se "Arkiv. Den 10 januari 2009".) Mycket gärna hade jag sett att jag hade blivit anmäld för brott mot upphovsrätten. Jag var ju inte den första som stal förvaltningscentralens text. Till skillnad från utredningsmannen hävdar jag inte ens att jag författat utredningen själv.Idag börjar skolan. Vid Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom har man under sommaren ytterligare utökat antalet baracker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar