Baktankar. Den 11 augusti 2010

Projektet att bygga en service- eller räddningsväg, eller en "tillfällig simstrand" på Husö är förbryllande. (Se "Nyt tehdään. Den 17 juli 2010", "Olaglig avverkning? Den 31 juli 2010" och "Byggnadsarbete. Den 2 augusti 2010".)

Igår inleddes avverkningen av träd längs den planerade förlängningen av Husövägen. Den planerade avverkningen, som blev på hälften i maj, har granskats och godkänts av stadens experter i början av juni, men varken förlängningen av vägen eller den planerade simstranden torde ha beviljats lov. Det ser alltså ut som om man först börjar bygga en väg och dra vattenledning och rör för elkablar innan innan man ordnat med lov för vägen ända fram. Det logiska skulle väl vara att först ordna lov för simstranden och hamnen dit vägen skall leda, sedan ordna lov för vägen och först därefter avverka träden som är i vägen för vägen, men av någon anledning har man tydligen valt motsatt ordning.En av märkligheterna är att det inte heller finns några offentliga dokument om att planerna på en simstrand eller väg skulle ha godkänts. Det enda som stadens idrottsverk, som formellt ansvarar för projektet, kan hänvisa till är ett budgetbeslut från den 26 februari enligt vilket det för "Östersundomin liikuntapaikkojen suunnittelu ja toteutus" budgeterats 1,3 miljoner €, av vilka 0,3 miljoner skall användas under år 2010.
Under rubriken "Liikuntarakentaminen" i en sammanfattning av stadens budget hittar man dessutom följande stycke:


Östersundomin alueelle aloitetaan hankkeiden toteutus sitä mukaan kun se muun alueen suunnittelun edetessä on mahdollista.


På idrottsverket uppger man att det är "stadens högre ledning" som krävt att man bygger den aktuella vägen. Frågan är även varför man börjar med vägen till den tänkta simstranden, fastän det redan finns en an för fotgängare och lätt trafik helt användbar stig. Vid behov kan man redan nu ta sig ut med bil till udden. Motorsågsmannen hade igår tydligen kommit med byggnadsverkets bil, som var parkerad endast några tiotals meter från den planerade simstranden. Behovet av en räddningsväg förefaller inte speciellt akut. Liknande räddningavägar som den existerande stigen finns det till andra av stadens simstränder.Senaste vecka markerade staden ut den planerade vägen, samt en parkerings- eller vändplats, som inte syns på ritningarna. Först i måndags torde träden som skulle fällas ha markerats, men redan igår var alltså avverkningen i full gång.När det gäller andra av stadens ytterst få aktuella projekt i Östersundom, så som upprustningen av ett gammalt skjul i Krabbparken, har Helsingfors stad satsat på maximal publicitet. När drt gäller projektet på Husö förefaller det som om man försökte minimera publiciteten.På stadsplaneringskontorets webbsida om Husö kan man läsa följande:


Uutena kaupunginosana aluetta tulee leimaamaan merellinen asuminen ja viheralueet, uimarannat ja yhteydet saaristoon sekä erityisesti ratsastustoiminta.

I de planerna för den aktuella vägen ingår faktiskt även en brygga för "linjebåt".En "tillfällig simplats" låter inte som en trovärdig motivering till det aktuella vägprojektet. Månne det inte snarare är med tanke på framtidsplanerna som man förbättrar och förlänger Husövägen. Här intill den av Natura 2000 skyddade Torpviken vill man bygga ett villaområde för goda skattebetalare. Kanske är det lättare att få igenom planerna, om det redan existerar infrastruktur. Med "skärgården" torde man närmast syfta på Granö, som fortfarande hör till Sibbo, men som till en stor del ägs av Helsingfors stad. Det finns rent av planer på snabbspårvägsförbindelse från Husö till Granö. Det betrodda företaget WSP Finland, som planerat den aktuella vägen, har även gjort den opublicerade utredningen om snabbspårvägsförbindelse till Östersundom.
Spekulationerna om baktankar med vägprojektet kan visa sig felaktiga, men så länge staden inte öppet går ut med planerna är spekulationer befogade.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar