Tarpeeksi laaja kansallispuisto. Den 9 augusti 2010

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en insändare där representanter för De gröna ger svar på den kriti som miljöminister Paula Lehtomäki (c) i artikeln "Ympäristöministeri moittii vihreitä" i fredagens Helsinginsanomat (se Berättigad kritik. Den 7 augusti 2010) riktade mot De grönas kluvna inställning till Sibbo storskog. Helsingin Sanomat skrev bl.a. följande:


Lehtomäki ihmettelee myös vihreiden ristiriitaista toimintaa: puolueen johto on linjannut laajan kansallispuiston puolesta, mutta kunnallisessa ja seutukunnallisessa päätöksenteossa vihreät toimivat toisin.

Esimerkiksi Uudenmaan maakuntahallitus on asettunut suppean aluerajauksen kannalle. Maakuntahallituksessa istuu myös vihreiden edustajia.

Oma ongelmansa on kuntien maiden saaminen osaksi puistoa.

"Helsinki ei ole innostunut vapaaehtoisesti lähtemään mukaan, joten maavaihdot valtion kanssa ovat tärkeässä asemassa", Lehtomäki sanoo.


I insändaren, som är undertecknad av Sanna Hellström (lanskapsstyrelseledamot, Helsingfors), Anniina Kostilainen (lanskapsstyrelseledamot, Vanda) och Mari Pouskari (stadsfullmäktigegruppordförande, Helsingfors) skriver man att "Luonnonsuojelun ja virkistyskäytön kannalta tarpeeksi laaja kansallispuisto Sipoonkorpeen on kaikkien vihreiden yhteinen tahto." Man noterar vidare följande:


Vihreät tekivät maakuntahallituksen lausuntoon muutosesityksen, jolla pyrittiin muun muassa varmistamaan ekologisten käytävien turvaaminen Sipoonkorvesta merenrannalle sekä alueen luontoarvojen huomiointi maakuntakaavoituksessa. Vihreiden esitys kaatui äänin 11–6.


I sak torde insändarskribenterna ha rätt när det gäller agerandet i landskapsstyrelsen. De gröna har fyra platser i styrelsen, men de gröna i Helsingfors endast en. Det hade bara fattats att Hellström, som enligt insändaren är den gröna lanskapsstyrelsegruppens ordförande, hade röstat mot den egna gruppen. Däremot har De gröna i Helsingfors signalerat reservation mot förslaget på en nationalpark som sträcker sig ända fram till kusten. De är De gröna i Helsingfors med Otto Lehtipuu och Osmo Soininvaara i spetsen som drivit på en metrolinje till Östersundom, som nu står i konflikt med planerna på en nationalpark. I Helsingfors sammarbetar De gröna med Samlingspartiet, som definitivt inte går med på att utan ersättning offra staden mark för en nationalpark. Helsingfors linje är entydigt att nationalparken inte skall inkludera stadens mark. om Pouskaris naiva syn på inkorporeringen har jag för övrigt skrivit om i inlägget "Småhusområde invid metron. Den 11 februari 2007".

Alla gröna lär skall stöda "tarpeeksi laaja kansallispuisto", men det är just i frågan om vad som är en tillräckligt vidsträckt nationalpark som De gröna verkar vara splittrade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar