Laajimman esityksen mukaisesti. Den 8 augusti


I veckoslutets nummer av tidningarna Helsingin uutiset och Vantaan sanomat ingår en artikel med rubriken "Brax kiirehtii päätöstä Sipoonkorvesta". Jag citerar

Vihreä hallitusryhmä kannattaa puiston perustamista Metsähallituksen laajimman esityksen mukaisesti. Sen mukaan puisto perustetaan valtion ja kuntien suojelumaille siten, että se ulottuu merelle asti.

Erikoissuunnittelija Tiina Niikkonen Metsähallituksesta muistuttaa, että kansallispuisto olisi ainutlaatuinen.

–Suomen 35 kansallispuistossa ei ole yhtään aluetta, joka ulottuisi rannikon merenlahdilta sisämaahan, huomauttaa Niikkonen.

Metsähallituksen esitykseen kuuluvat myös rakentamattomina säilytettävät ekologiset käytävät. Nämä ovat osin ristiriidassa Helsingin Östersundomin rakennussuunnitelmien kanssa.

–Oleellista on, että valtioneuvosto tekee kantansa selväksi, ja näyttää Helsingille suuntaviivat suunnitteluun, sanoo Brax.

Att den gröna regeringsgruppen stöder en nationalpark enligt Forststyrelsens mest vidomfattande alternativ framgår inte direkt ur pressmeddelandet "Oikeusministeri Tuija Brax Vihreän hallitusryhmän kesäkokouksessa: SIPOONKORVEN KANSALLISPUISTOSTA PÄÄTETTÄVÄ TÄMÄN HALLITUSKAUDEN AIKANA", som De gröna publicerade i tisdags. (Se "Dragkamp om de annekterade områdenas framtid. Den 4 augusti 2010".) "Ministergruppen" torde dock ha signalerat ett stöd för en mera omfattande nationalpark. De två ministrarna är medlemmar i den gröna fullmäktigegruppen i Helsingfors, men Anni Sinnemäki är partiets ordförande och Tuija Brax kandiderar i nästa riksdagsval i Nyland och alltså inte i Helsingfors valkrets. Det kan noteras att Osmo Soininvaara, som dagligen skriver blogginlägg, inte har skrivit ett enda inlägg om Sibbo storskog, medan fullmäktigeordförande Otto Lehtipuu, som var grön gruppordförande då det begav sig för fyra år sedan, har stängt sina webbsidor, där han hävdade att inkorporeringen skapar förutsättningar för en nationalpark.

Det kontroversiella byggnadsarbetet (vägbygget) på Husön har inte kommit så mycket längre under de senaste dagarna. Det omkull skuffade trädet(se "Med baken före. Den 5 augusti 2010") har flyttats några meter. Därtill har man i terrängen nu markerat ut det nya vägavsnittet på ändan av udden. Här återstår att avverka en hel del träd. Markeringen i terrängen visar speciellt att man tänker röja och bygga en relativt stor vändplats eller parkeringsplats på uddens yttersta ända. Denna parkeringsplats har av någon anledning lämnats bort från idrottsverkets ritningar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar