Lite över 500 miljoner. Den 22 augusti 2010Sipoon Sanomat publicerade i torsdags på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Sipoon päättäjät eivät hyväksy itämetroa ainoaksi vaihtoehdoksi".I senaste nummer av Helsingin Uutiset ingår en notis med rubriken "Metrosta haittaa Sipoonkorvelle".Helsingin Sanomat gör ännu idag på startsidan till tidningens webbplats reklam för Mikko-Pekka Heikkinens kolumn "Itämetro mahtuu eläinten sekaan", som jag kommenterade i gårdagens blogginlägg "De gröna i Vanda är emot. Den 21 augusti 2010". I sin kolumn skriver Heikkinen direkt bl.a. att "Helsingin metron on jatkuttava itään." Kolumnen, som direkt tar ställning i metrofrågan, publicerades på inrikessidorna, men hade bättre passat på debatt- eller ledarsidan. Rubriken "Metro tulee, elämä jatkuu" uppfattar åtminstone jag som en ironisk pik mot motståndarna till östmetron. Det intressanta är att satsen inte ingår i Heikkinens kolum, varken i rubriken eller själva texten.Till Osmo Soinvaaras blogginlägg "Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.8.2010", finns nu nya intressanta komenterar. Helsingin Sanomat har tidigare skrivit att kostnaderna för metron till Östersundom beräknas till 400 miljoner euro. Andra medier har återgett denna siffra, även om Helsingin Sanomat antytt att man själv beräknat summan utgående från kostnaderna för västmetron. I dokumentet "Helsinki - Porvoo kehyssuunnitelma: Liikennejärjestelmäselvitys, Liikenteellinen arviointi 5.11.2009" uppskattas priset för en metrolinje ända till Söderkulla vara endast 440 miljoner euro. Nu berättar Soininvaara, som är medlem i stadsplaneringsnämnden, att priset för metrolinjen till Ösytersundom beräknas till drygt 500 miljoner euro och avsnittet vidare till Majvik till 100 miljoner euro. Den här informationen har vad jag vet inte tidigare varit offentlig. I utredningen "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken", som Helsingfors stads förvaltningscentral på utredningsman Pekka Myllyniemis begäran sände till inrikesministeriet den 18 oktober 2006, beräknades priset för en 6,3 km lång metrolinje från Mellunsbacka till Östersundom med fyra stationer vara 150-160 miljoner euro.


Helsingfors fastighetsnämnd har på föredragningslistan för sitt nästa möte ett förslag till ett köp av en 0,6 hektar obebyggd fastighet i Gumböle. Det föreslagna priset är 120 000 euro, vilket skulle betyda 20 euro per kvadratmeter. På den bifogade kartan har man än en gång lyckats förväxla Gamla Borgåvägen med Nya Borgåvägen.
Igår var jag på på Rastihaukats motionsorientering på andra sidan Nya Borgåvägen (som arrangerörna dock kallade Itäväylä). Området kallas nu även på orienteringskartan för Salmenkallio (Sundberg). Enligt Helsingin Sanomats uppgifter skall Sunbergs metrostation byggas mitt i det den nuvarande skogen, som i sin helhet skall bli höghusområde. Gränsen för skogen utgörs nu av Husövägen, som på korta avsnitt den senaste veckan fått ny beläggning.Det kontroversiella byggnadsarbetet med förbättringen och förlängningen av Husövägen på andra sidan Husö gård har nu kommit så långt att det nu går en minst tre meter bred väg rakt över gårdsplanen till torpet som hyrs av Helsingfors naturskyddsförening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar