Alennushalli Pajunen. Den 12 september 2008


Helsingin sanomat har idag publicerat FNB:s notis med rubriken "Rkp:ssa arvosteltiin Vanhasen puutarhametropolia". Jag citerar ur notisen:

Rkp:n puheenjohtaja kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin sanoi puoluehallituksessa, että Rkp vastustaa pääkaupunkiseudun kuntien liittämistä yhteen. Wallin puuttui myös Sipoon länsiosan pakkoliitoksen Helsinkiin ja vaati, että Helsinki "suoraselkäisesti" maksaa Sipoolle kohtuullisen korvauksen, eikä liitettyjä alueita yliriistetä.

Inkorporeringen av sydvästra Sibbo har den senaste tiden på nytt föranlett hård kritik. En orsak till reaktionerna är stadsdirektör Jussi pajunens erbjudande noll euro för sydvästra Sibbo. (Se "Inte en cent. Den 2 september 2008".) Det är inte bara invånare i Rest-Sibbo som har reagerat, utan nu börjar även invånare och markägare i sydvästra Sibbo inse följderna av inkorporeringen. I gårdagens nummer av Sipoon Sanomat ingår en artikel med rubriken "'Yksityisen ihminen ei pidä omistaa rantaa'" och en kortare text med rubriken "Ryöstö on alkanut". I artikeln förespås att marken i sydvästra Sibbo kommer att tvångsinlösas för ett lågt pris. Efter att HFD har välsignat rånet av Sibbo skall enskilda invånare och markägare inte räkna med förvaltningsdomstolens försvar av enskilda invånares rättigeter. Detta är åtminstone Sipoon Sanomats slutsats. När rovbytet är hembärgat och inkorporeringen realiserad kan Helsingfors plocka för sig mark till reapriser.

Google+ Followers