Varför hade Manninen så bråttom? Den 17 september 2008


Liksom jag redan noterat publicerade Hufvudstadsbladet igår kväll en artikel med rubriken "'Helsingfors bör ersätta Sibbo'". Artikeln ingår i dagens papperstidning. (Se ovan.) Märkligt nog nämner Hbl ingenting om Hannes Manninens insändarartikel i gårdagens Helsingin Sanomat. (Se "Manninen tar till orda. Den 16 september 2008".) I artikeln i dagen Hbl kommer Sibbos kommundirektör med en relevant kommentar:

– Varför hade Manninen så bråttom. Spelreglerna för ersättningen kunde ha lösts samtidigt med gränsjusteringen, säger kommundirektör Markku Luoma i Sibbo.

Ja varför hade Manninen så bråttom? Varför slog inte den nuvarande regeringen fast spelreglerna innan man tog beslutet i Sibbofrågan? Hur kunde statrådet ens ta ställning till huruvida inkorporeringen tillfogar Sibbo kommun oskälig skada utan att först utreda frågan om ersättning?

Hbl skriver i en faktaruta att "Manninen är en av dem som fattade beslut om att sydvästra Sibbo överförs till Helsingfors." Visst skrev Manninen i gårdagens Helsingin Sanoma "olen osaltani ollut myötävaikuttamassa tämän liitoksen syntyyn", men han deltog inte i statsrådets Sibbobeslut, eftersom han inte fick nytt förtroende som minister. Enligt min bedömning blev fallet Sibbo Manninens fall. Ifall Manninen fortfarande hade varit minister då statsrådet tog sitt beslut, torde han ha jävat sig. Nu tog HFD inte alls ställning till påståendena om Manninens eventuella jäv. Samtidigt lät HFD bli att ta ställning till huruvida Manninen var jävig att utnämna en kommunindelningutredare i Sibbofrågan.

I gårdagens blogginlägg omnämnde jag även måndagens MOT-program "Tonttiparonien tilipäivä". Nytt var även för mig att kommunikationsministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att utreda bl.a. kostnaderna för Ringbanan bara några dagar före Helsingfors lade fram sitt initiativ till en ändring av kommunindelningen och Vanda lovade stöda annekteringen. I sig är kopplingen mellan Ringbanan och fallet Sibbo ingen hemlighet. Jag har behandlat kopplingen speciellt i inlägget "Ringbanan. Den 26 maj 2007". Visst är det anmärkningsvärt att regeringen genom att lovade pengar fick Vanda att stöda den förslagna ändringen i kommunindelningen och i utlåtanden till länsstyrelsen uttrycka regionens stöd av initiativet.

Yle har ikväll publicerat en notis med rubriken "Sipoonkorven luontoarvot pyritään turvamaan".

Google+ Followers