Kleptokrati. Den 3 september 2008


Ledaren i dagens nummer av Borgåbladet har rubriken "Om det smakar så skall det också kosta" och handlar om kampen mellan Sibbo och Helsingfors, som aldrig tycks ta slut. Jag återger här valda bitar ur ledaren, som är skriven av Sune Portin:

Kampen mellan Sibbo och Helsingfors tycks aldrig ta slut. Först förlorade Sibbo en tredjedel av sitt område till huvudstaden, en massa skatteintäkter och befolkningsunderlag Och nu verkar Helsingfors vara motvilligt att betala något alls tör de investeringar som Sibbo har gjort i det område som övergår från och med nästa årsskifte.

Det är bland annat fråga om skola och kommunalteknik, som Sibbo har byggt för dyra lånade pengar. Allt detta vill Helsingfors ha gratis. Beskyllningarna för kleptokrati, det vill säga styrelse genom stöld får ny aktualitet. Dessutom låter invånare i det område som annekteras förstå att Helsingfors stad inte har visat något som helst intresse för sina nya invånare. ...

Vad huvudstaden till slut tänker göra med sin nyvunna mark blir intressant att se, i synnerhet när vi vet att en betydande del består av en löt som översvämmas ett par gånger i året och därför inte är användbar för byggande av något slag och en del bestå av skog som är tänkt att bli naturpark eller liknande.

Men Helsingfors fullmäktigeordförande Rakel Hiltunen talar redan om metro till södra Sibbo och eventuell spårvägstrafik längre österut i samarbete med Borgå. Det är konstigt vad det ledande skiktet i Helsinafors talar om sin blindtarm till metro, när en riktig jämväg längs med kusten till S:t Petersburg skulle gagna hela södra Finland och inte bara Helsingfors. ...

Helsingfors vill alltså ha mera mark, flera metrokunden, sprida ut befolkningstätheten så att den blir glesare än tldigare och så vill man ha lite färdigt gjorda investeringar på köpet.


Google+ Followers