Plagiatkontroll. Den 10 september 2008


När jag sökt efter de källor som kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi plagierat i sin Sibborapport har jag använt mig av sökmaskiner och en trimmad webbläsare. Det finns lättare sätt att upptäcka plagiat. För studeranden är det numera lätt att hitta digitala texter att kopiera. Lärare behöver därför effektiva metoder att upptäcka plagiet. För ändamålet har det utvecklats program och tjänster, som går under benämningen automatisk plagiatkontroll. I egenskap av lärare har även jag numera tillgång till automatisk plagiatkontroll. Senaste vecka gjorde jag en automatisk plagiatkontroll av Myllyniemis Sibborapport.

Plagiatkontrollen hittade eller rapporterade endast en del av de källor som Myllyniemi rapporterat, men hade Myllyniemis rapport varit en pro gradu avghandling, torde plagiatkontrollen resulterat i en avstängning för studenten Myllyniemi. Den automatiska plagiatkontrollen, som jag använde mig av, levererar en skild jämförelse för varje källa som kopierats. Myllyniemis viktigaste källa Eila Ratasvuoris opublicerade utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken" finns numera på Internet, men i bildformat, vilket betyder att texten inte hittas i en automatisk plagiatkontroll. Istället hittades i den aktuella plagiatkontrollen bl.a. föredragningslistan för Helsingfors stadsfullmäktigemöte den 29 november 2008. I föredragslistan inår nämligen stadsdirektörens och stadsstyrelsens förslag till utlåtande till länsstyrelsen över Helsingfors initativ från den 21 juni 2006. Jag har publicerat jämförelsen mellan utlåtandet och Myllyniemis rapport på webben, så att vem som helst kan se vilket resultat en objektiv, opartisk och omutbar plagiatkontroll ger.

Jämförelsen mellan Helsingfors utlåtande och Myllyniemis rapport visar på en del intressanta små skillnader. Skillnaderna beror huvudsakligen på att texten i Helsingfors utlåtande förbättrats efter att Helsingfors förvaltningskontor den 18 november sände Ratasvuoris utredning till inrikesministeriet. Vissa ändringar torde Myllyniemi emellertid ha gjort själv, delvis på grund av missförstånd. (Se "Motsägelser och missförstånd. Den 4 oktober 2007".) Speciellt kan man ur jämförelsen se att en mycket stor del av kapitel 5, "Kuntajakoselvittäjän ehdotus perusteluineen" i Myllyniemis rapport är kopierat ur Helsingfors utlåtande. I Helsingin Sanomat säger Myllyniemi den 8 december 2006 att "Tärkeintä on kuitenkin se, että ehdotusosassa teksti on omaa ja se myös poikkeaa oleellisesti Helsingin esityksestä". (Se "Även förslagsdelen innehåller plagiat. Den 8 december 2006".) Påståendet har använts upprepade gånger för att förringa betydelsen av plagiat i Myllyniemis rapport, men påståendet håller alltså inte.

Helsingin Sanomat har ikväll publicerat en artikel med rubriken "Kuntavaalien asetelmat heittävät häränpyllyä Sipoossa".

Google+ Followers