Inte en cent. Den 2 september 2008


Förhandlingarna mellan Helsingfors och Sibbo har fått stor medieuppmärksamhet. Ersättningstvisten är huvudnyheten i dagens Borgåblad. På bilden på paradsidan syns kvinnan bakom inkorporeringen, Rakel Hiltunen (sdp).

Helsingin Sanomat har publicerat artiklar med rubrikerna "Sakarinmäen koulu joutui panttivangiksi" och "Helsinki ja Sipoo kinaavat yhä alueliitoksen toteuttamisesta". Helsingin Sanomat noterar här att "Helsinki ei ole valmis maksamaan kouluista ja päiväkodeista senttiäkään". Tidningen skriver vidare att "Helsinki on esittänyt Sipoolle, että kaikki Helsinkiin liitettävän alueen kiinteistöt vesi- ja katuverkkoineen siirretään Helsingin kaupungille ilmaiseksi." I samband med den förstnämnda artikeln har Helsingin Sanomat igen publicerat en karta där den nya gränsen felaktigt följer österleden vid avtaget till Ring III. Helsingin Sanomat drar samma slutsats som HBl i artikeln "Noll euro för sydvästra Sibbo": Om Helsingfors och Sibbo inte kommer överens, kan eleverna i sydvästra Sibbo vara utan skolhus efter årsskiftet. Situationen är speciellt pinsam för statsrådet och HFD, som bedömt att den aktuella ändringen av kommunindelningen främjar ordnandet av service för invånarna i området, vilket är en förutsättning för inkorporeringsbeslutets laglighet. Dessutom förutsätts att ändringen i kommunindelningen inte tillfogar Sibbo kommun oskälig skada.

Borgåbladet har ägnat nästan ett helt uppslag om gårdagens förhandlingar. Rubrikerna är "Sibbo och Helsingfors oense om ersättningar" och "Invit till planlägning om trafilösningarna". I artikeln med den senare rubriken säger Helsingfors stadsstyrelseordförande Suvi Rihtniemi (saml) att Helibanan visst fins med i Helsingfors planer, men tillägger att "vi behöver också en metro österut". Jag vill tillägga att metron österut behövs för exakt ett syfte: att motivera den aktuella ändringen i kommunindelningen.

Yle har idag publicerat en notis med rubriken "Oikeuskanslerin toimintakertomus julki". I notisen noteras bl.a. att "Laajassa esittelyssä ovat muun muassa Helsingin, Sipoon ja Vantaan kuntajakoasia". Redovisningen finns på adressen http://www.okv.fi/43/K_16_2008_vp.pdf. Det torde finnas skäl att återkomma.

Google+ Followers