Nationella Samlingspartiet. Den 11 september 2008


Igår kväll publicerade Helsingin Sanomat en artikel med rubriken "Kuntavaalien asetelmat heittävät häränpyllyä Sipoossa". Texten har i dagens tidning publicerats under ubriken "Viidestä Sipoon valtuutetusta tulee helsinkiläisiä". Helsingin Sanomat har samtidigt publicerat en anan text med rubriken "Kataisen arvostelu toi kenkää kokoomuksesta". Jag återger här början av texten:

Sipoon kokoomuksen vaalimenestykseen saattaa äänikuningattarien poissaoloa enemmän vaikuttaa viimekeväinen skandaali valtuustossa.

16 vuotta valtuustossa istunut kokoomusvaikuttaja Eero Seppänen sai potkut omalta valtuustoryhmältään.

"Valtuustoryhmästä minut erotettiin, mutta samalla lakkasi myös kokoomuksen lehti Nykypäivä ilmestymästä postilaatikkoon", Seppänen muistelee.

Tapahtumat liittyivät kesän 2007 valtioneuvoston päätökseen siirtää osa Sipoosta Helsingille. Tuolloin Seppänen lähetti vanhalle tutulleen, kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Kataiselle tekstiviestin, jossa arvosteltiin rajansiirtopäätöstä.

"Katainen vastasi minulle Helsingin kokoomuksen olevan niin tärkeä kansalliselle kokoomukselle, ettei sen tahtoa voi vastustaa."

Samlingspartiet i Helsingfors är knappast speciellt viktigt för Samlingspartiet i Finland, men med tanke på en tidigare partiordförandes öde är Jyrki Katainens relation till Samlingspartiets Helsingforskret allt för viktigt för att han skulle kunna förbigå dess vilja. (Se "Samlingspartiets linje. Den 22 april 2008" och "Samlingspartiets ledning. Den 10 maj 2008".)
I dagens Hufvudstadsblad ingår ett ledarstick med rubriken "Nollinjen orimlig för sydvästra Sibbo". Jag citerar här ur artikeln:

På tjänstemannanivå har Helsingfors inte alls velat erkänna Sibbos anspråk på ekonomisk ersättning för mark, fastigheter och färdig kommunalteknik som överlåts. Det är en märklig ståndpunkt. ...

Helsingfors hävdar att det är områdets invånare själva som genom sina skatter har finansierat kommunalteknik, daghem och skolor. Därför skulle Sibbo inte vara berättigad till någon ersättning alls för infrastrukturen. Det låter orimligt.

En kommun måste kunna göra strategiska satsningar utan risk för att alltsammans går förlorat om gränsen justeras. Nyanskaffningsvärdet låter som en rimlig ersättningsnorm.
Lyckligtvis är inte heller Helsingfors betjänt av någon utdragen domstolsprocess.

Borgåbladet har idag publicerat artiklar med rubrikerna "Östersundom är Östersundom, inte Itäsalmi" och "Invånarna ställer gärna upp för planeringsintervjuer". Borgåbladet har även publicerat en humoristik men provokativ insändare av Bo Melander. Rubriken är "Sibbo är en nation bland nationer". Jag citerar ur insändaren:

Statsmakten med Matti Vanhanen och hans vindflöjelpolitik har gått inför att, som bekant är, splittra Sibbo. Orsak till statsministerns beslut var ju försöket att inhandla röster åt centern i riksdagsvalet, och nu inför kommunalvalet, vill han för partiets skull vara Esbo till lags.

Ho vet, vem denna Vanhanen och hans kumpaner med sitt odemokratiska förfarande nästa gång offrar, men för att inte vi i Sibbo skall flere gånger utsättas för Matti Vanhanens godtycklighet, så bör vi som en julgåva åt statsmakten proklamera oss som självständig stat.

Google+ Followers