Manninen tar till orda. Den 16 september 2008


Hufvudstadsbladet har idag under rubriken "Varför tiger regeringen?" publicerat en insändare av Monika Zakowski. Zakowski efterlyser ansvarstagande från regeringen då det gäller Helsingfors stads ovilja att ersätta Sibbo för sydvästra Sibbo.

Regeringen tiger, men förre kommunministern Hannes Manninen har nu insett sitt ansvar. Helsingin Sanomat har idag publicerat en längre insändarartikel av Hannes Manninen! Rubriken är "Sipoon ja Helsingin korvauskiistaan oikeudenmukainen ratkaisu". Manninen skriver inledelsevis att "Koska olen osaltani ollut myötävaikuttamassa tämän liitoksen syntyyn, esitän oman käsitykseni siitä, miten taloudellinen selvitys voitaisiin tehdä." Frågan är om det ändå inte är på begäran av vissa nuvarande centerministrar som Manninen uttalar sig. Manninens egna tankar ("täysin omaan ajatteluuni") om tilämpningen av kommunindelningslagens knappa regler lyder enligt följande:

Lähtökohdaksi voidaan ottaa se, että jokainen kunnan asukas omistaa saman osuuden kunnan netto-omaisuudesta (omaisuus ja varat vähennettynä veloilla).

Ensiksi Sipoon kunnan netto-omaisuus tulisi jakaa kunnan asukasluvulla 31. 12. 2008. Seuraavaksi tulisi arvioida Sipoosta Helsinkiin siirrettävällä alueella olevan kiinteän omaisuuden sekä niihin kohdistuvien vuokra- ja muiden käyttöoikeuksien arvo, ja jakaa se siirron kohteena olevan alueen vuodenvaihteen asukasluvulla.

Kun Helsingille ei siirry lain mukaan velkoja, niin Helsingin Sipoolle maksettava korvaus omaisuuden osalta määräytyy siten, että edellä kerrotulla tavalla lasketusta siirrettävän alueen omaisuudesta asukasta kohden vähennetään koko kunnan netto-omaisuus asukasta kohti, ja tämä erotus kerrotaan siirtyvän alueen asukasluvulla, jos erotus on plusmerkkinen.

Manninen avslutar sin artikel med att säga att "Helsinki voisi puolestaan käyttää maksuvälineenä ainakin osittain Sipooseen jääviä omistamiaan maa-alueita." Här torde den förre kommunministern syfta på området i Nickby, som Sibbo fått rätt att inlösa. Att Helsingfors skulle sälja den mark som staden ägde och pantat på i Nickby torde ha ingått i den överenskommelse som Hannes Manninen slöt med Helsingfors stads representanter våren 2006. Manninen trodde i Hufvudstadsbladet i juni 2006 att Helsingfors skulle sälja marken till ett skäligt pris, ifall den föreslagna ändringen i kommunindelningen skulle förverkligas. Den 15 januari i år skipade högsta förvaltningsdomstolen rättvisa på ett iögonfallande sätt genom att samma dag förkasta så väl Helsingfors stads besvär över miljöministeriets beslut att ge Sibbo kommun lov att lösa in Helsingforsägd mark i Nickby som besvären mot statsrådets beslut om en ändring i kommunindelningen. Formellt har ärendena ingening med varandra att göra och den beviljade rätten att (till ett skäligt pris) inlösa marken i Nickby kan naturligtvis inte officiellt ses som en ersättning för sydvästra Sibbo

Från samlingspartistiskt håll skall man inte förvänta sig några offentliga uppmaningar om att Helsingfors betalar Sibbo en skälig ersättning. Inom partiet finns det ju förhoppningar om att inkorporeringen skall knäck kommunens ekonomi. Sfp:s ordförande, kultur- och idrottsminister Stefan Wallin sade för sin del i ett tal den 12 september följande i anknytning till frågan om ersättningen av sydvästra Sibbo:

Sfp har en stark känsla för vad är rättvist och vad som inte är det. ...

Därför reagerade vi kraftigt när Helsingfors med den starkes makt tog delar av Sibbo. Därför förutsätter vi att Helsingfors efter allt som varit nu rakryggat betalar skälig ersättning till Sibbo och att de annekterade områdena inte exploateras, byggs sönder, att den gröna lungan inte punkteras och att kulturlandskapen inte spolieras.

Förhoppningsvis står Sfp för ordförandens ord även efter kommunalvalet då valtemat "Rättvisa" har tjänat färdigt sitt syfte. Klart är i varje fall att partiet i fallet Sibbo har hittat ett bra exempel på en fråga där andra partier agerat orättvist.

Hannes Manninen intervjuas i veckans MOT-program, som och sändes i TV igår. Programmet har rubriken "Tonttiparonien tilipäivä" och handlar bl.a. om Marja-Vanda, sydvästra Sibbo och kopplingen mellan fallet Sibbo och statens stöd av Ringbanan. I programmet intervjuas intrvjuas även Jussi Pajunen och Markku Luoma, medan Matti Vanhanen vägrade att ställa upp för en intervju. Programmet kan ses på Yle Arenan. Det torde finnas skäl att återkomma till programmet.

Hufvudstadsbladet har på kvällen publicerat en artikel med rubriken "'Helsingfors bör ersätta Sibbo'". Hbl har talat med Manninen efter att Helsingin Sanomat idag publicerat Manninens insändarartikel. Tidningen skriver att "Hannes Manninen (c) är orolig och ängslig för att förhandslingsläget mellan Helsingfors och Sibbo verkar låst."

Google+ Followers