Trädgårdsmetropol. Den 7 september 2008

Huvudnyheten på paradsidan av dagens nummer av Helsingin Sanomat har rubriken "Matti Vanhanen rakentaisi puutarhojen metropolin". På paradsidan har tidningen även publiserat statsministerns egenhändigt ritade vision av sin drömmetropol. Den egentliga artikeln inne i tidningen har rubriken "Vanhasen unelma: Puutarhametropoli".


Vanhanen har under de senaste månaderna aktivt deltagit i diskussionen om hur Helsingforsregionen bör utvecklas. De av Vanhanan nu framförda allmänna riktlinjerna och synpunkterna skulle naturligtvis inte göra statministern jävig att deltaga i beslut som gäller en ändring av kommunindelningen i Helsigforsregionen. För ett par år sedan diskuterade Vanhanen emellertid inte Helsingforsregionens utveckling i allmänhet, utan begränsade sig till att ställa villkor för utvecklingen av sydvästra Sibbo och områdets anslutning till Helsingfors. Skenbart föreföll Vanhanen dela Helsingfors uppfattning om problemen med samhällstrukturen i Helsingforsregionen. Nu står det allt klarare att Vanhanen här har en diametralt motsatt uppfattning i förhållande till ledande Helsingforspolitikers syn på utvecklingen av regionen. Jag har påpekat det tidigare på denna blogg, men jag upprepar det: Enligt Helsingfors egen utredning, som Pekka Myllyniemi plagierade, är samhällsstrukturen i norr och väster (läs: Nurmijärvi och Esbo) det problem som inkorporeringen och utvecklingen av sydvästra Sibbo är ämnad att motverka. För Vanhanen utgör samhällstrukturen i Nurmijärvi och Esbo däremot förebilder för hela Helsingforsregionen.

I torsdags publicerade Osmo Soininvaara ett blogginlägg med rubriken "Kylänauha parempi kuin Vanhasen himmeli". Soininvaara motiverar naturligtvis sin pärlbandsmodell med ekologiska argument, men samtidigt handlar pärlbandsmodellen om Helsingfors stads intressen. Spårvägsförbindelserna, vars ekologiska betydelse Vanhanen förringar, leder konsumenterna och penningströmmarna till Helsingfors. Helsingforsregionen har hittills vuxit speciellt längs stambanan norrut. Nu har man i Helsingfors emellertid fått upp ögonen för att Helsingfors centrum i detta pärlband ligger i påsbottnet. Ur Helsingfors synvinkel handlar Esbometron och förlängningen av östmetron i hög grad om att slå vakt om Helsingfors centrum och Helsingfors centrala position i regionen. I detta sammanhang skuule en metrolinje till Östersundom trots allt ha en marginell betydelse. Helsingfors torde förr eller senare satsa på en järnväg österut längs E 18-korridoren.
Vanhanens inkonsekventa ställningstagande i fallet Sibbo har uppmärksammats i diskussionspalterna i Helsingin Sanomat med anledning av dagens artikel. Jag återger här ett diskussionsinlägg av signaturen "taapo":

Siis Vanhanen haluaa just samanlaista aluetta kun on Sipooseen suunniteltu ja osin jo toteutettukin.
Kuitenkin Vanhanen ja Keskuta puolue oli Helsingin puolella kun Helsinki vaati Sipoolta maa-alueita.
Nytkö Vanhasen mukaan Helsingin suorittama Sipoon ryöstön voi perua.
Minä vaadin selityksiä

Google+ Followers