Strategiska planer och visioner. Den 9 september 2008


Huvudnyheten på paradsidan i dagens nummer av Borgåbladet har rubriken "Behovet av flygplats har inte alls utretts". På tidningens webbplats finns en förkortad text med rubriken "Skriftligt spörsmål i flygplatsfrågan". Jag vill passa på och påminna om att samma bolag WSP som gjort kommunikationsministeriets flygfältsutredningen, som offentliggjordes den 16 augusti ifjol, redan i maj ifjol hade prickat in en flygplats i Kullo i sitt vinnande bidrag (Emerald) i tävlingen Greater Helsinki Vision. (Se "East Coast City. Den 14 december 2007" och "Helsingfors besvärar sig över landskapsplan. Den 16 december 2007".) Flygplatsfrågan och förslaget på en flygplats i Backas i Borgå handlar inte bara om flygtrafik, utan i högsta grad även om Helsingfors stads strategi för att stärka sin ställning i regionen.

Greater Helsinki Vision har fått ny aktualitet efter att webbplatsen Helsingfors Region 2050 öppnats för ett par veckor sedan. Som kontaktperson nämns här projektchef Juha Eskolin från WSP Finland. I ärlighetens namn kan det noteras att det inte bara var i WSP:s bidrag i tävlingen Greater Helsinki Vision som utvecklingen eller tillväxten koncentreras till södra Sibbo. I bidraget Thirdlife har metrolinjen från Mellungsbacka förlängts till Håkansböle i Vanda medan Nordsjömetron har dragits ända till Borgå via Träskby! Även Helibanan går här genom södra Sibbo.

Flygplatsdiskussionerna går heta i Sibbo. Speciellt het var diskussionen på fullmäktigemötet i Sibbo senaste vecka. (Se Christel Liljeströms blogginlägg "Lentokenttä-politiikkaa" från den 7 september.) Diskussionen om Sibbos ställningstagande till ett eventuellt flygfältt i Sibbo är även hetsk på insändarsidan i senaste nummer av Sipoon Sanomat. Här kopplas frågan om Sibbo kommuns ställningstagande till en eventuell flygplats i Sibbo direkt samman med fallet Sibbo. Samlingspartiet och gruppen Vårt gemensamma Sibbo beskyller Sfp för att genom ett ställningstagande mot ett flygfält i Sibbo fortsätta på den linje som resulterade i en anslutning av sydvästra Sibbo till Helsingfors.

Google+ Followers