Kommunalvalet påverkar förhandlingarna. Den 8 september 2008

Ledaren i dagens Helsingin Sanomat har rubriken "Sipoon ja Helsingin sovittava mitä tarkoittaa kohtuullisuus". Jag citerar ur artikeln:

Uusi Sakarinmäen koulukeskus on laajenevan Helsingin alueella, mutta sitä käy iso joukko lapsia myös Sipoon puolelta, joten lain tulkintaa venyttämättäkin Helsingin on jotakin rakennuksesta maksettava. Lisäksi on ajateltavissa, että Sipoo on käyttänyt luovutettavan alueen palvelujen ja kunnallistekniikan rakentamiseen lainaa. Tästä lainaosuuden siirtämisestä pitäisi päästä yhteisymmärrykseen. Kohtuullisuus on otettava ohjenuoraksi, ja suurella Helsingillä pitää olla siihen varaa.

Sipoo ehti pitkän liitosprosessin aikana kääntyä kasvuhakuiseksi, ja nyt se omiin suunnitelmiinsa vedoten arvioi menettävänsä satoja miljoonia euroja liitosalueen tulevien asukkaiden verotuloina. Samaten Sipoo laskee tappiokseen – ja Helsingin voitoksi – tiiviistä asuttamisesta seuraavan maan arvon huikean nousun.

Kuntajakolaki on tällä kohdin ylimalkainen, eikä sopivia ennakkotapauksia ole tulkinnan avuksi. Silti oikeudenkäyntiä ajatellen Sipoossa viritetty vaatimustaso ja spekulatiiviset perusteet on haettu liian kaukaa ja korkealta. ...

Ennen kuntavaaleja lienee turha odottaa sovinnon syntyvän Sipoon ja Helsingin neuvotteluissa, sillä suuret odotukset luovat Sipoossa suuret poliittiset paineet. Toivottavasti sopimus syntyy ennen vuodenvaihdetta.

Helsingin Sanomat torde ha rätt i att kommunalvalet påverkar förhandlingarna. Månne inte valet påverkar båda parterna: Från Helsingfors sida kommer man att erbjuda mera, medan man från Sibbos sida kräver mera än man gjort om det inte var val. Sibbo har starka förhandlingskort, men samtidigt måste de partibundna Sibbopolitikerna inför valet även se till Östersundombornas situation. I princip kan Sibbo göra Zachrisbacken skolcentrum till en spelbricka, men det har man kanske inte politiskt råd med. Jag tycker att man från Sibbos sida kunde skramla med lite tyngre arsenal. Även om ett krav på återbrytning av HFD:s Sibbobeslut inte skulle leda till en ny behandling, torde man på finansministeriet ha alla skäl att frukta att det aktuella justitiemordet undersöks. Månne inte Helsingfors vid behov pressas till eftergifter. Kommunförbundet jurister torde även rekommendara Helsingfors att betala Sibbo en skälig ersättning.

Helsingin Sanomat har idag även publicerat en artikel med rubriken "'Betonipuolueen' miehet lyttäävät Matti Vanhasen puutarhaunelman" ("Vanhasen metropolivisio tyrmätään Helsingissä"). Yle har med anledning av artikeln i Helsingin Sanomat publicerat en notis med rubriken "Vanhanens huvudstadsvision kritiseras". (Jfr "Trädgårdsmetropol. Den 7 september 2008".)

Google+ Followers