Mediepolitik. Den 4 september 2008

Christel Liljeström har igår kväll publicerat ett blogginlägg med rubriken "Media-politik". Jag återger här det sista stycket i inlägget:

På tal om media: det har sagts att det inte är det viktigaste att man vinner ett krig utan det viktigaste är att media refererar ens egen sida. Detta fick ju Sibbo lära sig under kampen mot Helsingfors. Vi ville inte få fram vår argumentering trots idogt försök. Ett bevis på detta är ju att Helsingfors först nu noterat att hela det annekterade området inte går att använda som byggnadsmark utan att där även finns Natura och Sibbo Storskog…
Nu när det gäller ekonomiska kompensationen skall vi från Sibbos sida vara måna om att hålla media på ”vår sida”. Saklig, vänlig och framförallt enhällig bild ut mot media garanterar att vår röst hörs och syns. Så när nu har kontrollerat igenom mediabilden från den politiska träffen med Helsingfors så kan jag till min glädje notera att mediabilden stöder Sibbo.

Det är sant att Sibbo har haft svårt att få fram sina synpunkter i vissa medier, men synpunkten att stora delar av sydvästra Sibbo inte lämpar sig för bebyggelse verkar Sibbo kommun inte på allvar ha försökt nå ut med. Planeringsdirektör Pekka Normo och hans konsulter sastsade istället på att presentera Sibbos egna planer för det aktuella området. Sibbos egna planer närde delvis den felaktiga uppfattningen att området lämpar sig för massiv bebyggelse, fastän Husö by markerades som utredningsområde och siffrorna som Sibbo presenterade inte skulle ha räckt till för en metrolinje. Normos planer gjorde även att Sibbo kommun förlorade naturskyddsorganisationernas sympatier. Jag undrar om Sibbo kommun alls gjorde några ansträngningar för att göra medierna uppmärksammade om docent Erkki Mennolas expertutlåtanden. Speciellt expertutlåtandet från den10 januari 2007 innehöll brännbart stoff, som borde ha fyllt tidningarnas paradsidor. Sibbo kommun gjorde kanske misstaget att lita på lagen och rättsväsendet. Med facit i hand är det klart att mediernas bevakande öga hade behövts för att förhindra det ansvariga ministeriet och högsta förvaltningsdomstolen från att korrumpera sig.

Svenska folkpartiet har idag publicerat ett meddelande eller ställningstagande med rubriken "Sibbo har rätt till skälig ersättning" av Sfp i Nyland. I meddelandet konstateras bl.a. att "Helsingfors stads förfarande är oroväckande" och att "Sättet på vilket Helsingfors stad behandlar sina grannar är oacceptabelt."

Google+ Followers