Idel skandaler. Den 20 september 2008


Helsingfors stads informationstidning Helsinki-info har för förstå gången delats ut i sydvästra Sibbo. Det nyaste numret, Numero 4 - 21.9.2008 som publicerades på nätet redan den 17 september, riktar sig speciellt till "de blivande helsingforsarna". I tidningen berättas bl.a. att "Helsingfors överborgmästare Jussi Pajunen möter Sibboborna på en invånarafton tisdagen den 4 november". Det lär vara fritt att ställa frågor. Angående frågor och kommentarer hänvisas även till "Helsingfors specialsidor om inkorporeringen" på adressen www.hel2.fi/liitos/svenska.

Lämpligt i torsdags har specialsidorna uppdaterats, men de har kvar sitt amatöraktiga utseende och den tokiga kälkoden. (Se "Specialsidor. Den 5 februari 2008".) Länken till stadens "framsida" fungerar fortfarande inte. Hur täcks man överhuvudtaget hänvisa till dessa sidor, som ser ut som sidor kunde se ut på 90-talet innan ansvaret för webbsidorna togs över av proffs?

Jag har nu och då försökt kolla upp om fallet Sibbo fått någon uppmärksamhet i Sverige, men några nyheter om fallet Sibbo hittar man åtminstone inte på dagstidningarnas webbsidor. Fallet Sibbo torde vara allt för komplext för komersiell nyhetsmedia. Det finns dock en nyhetstidning som har som uttalad målsättning att "skapa alternativ till mainstream-media och lyfta fram frågor som vi anser får för dålig täckning i övrig nyhetsmedia". I fjol publicerade Fria Tidningen faktiskt en artikel med rubriken "Huvudstad annekterar del av grannkommun". Jag återger här valda bitar ur artikeln:

Nu vill Helsingfors ta över marken, och skatterna, i detta 30 kvadratkilometer stora område som präglas av vackert kustnära landskap och stor andel höginkomsttagare. I det aktuella området bor nu cirka 2 000 människor. Inom kort kommer där bo uppskattningsvis 40 000.
Just det senare misstänks av konspiratoriskt lagda Sibbobor vara den egentliga anledningen till Helsingfors planer. Staden vill åt Sibbos goda skatteintäkter.

Vad som inte är konspirationsteorier utan faktum är att Sibbo förlorar, utöver själva marken och dess framtida potential, både skatteintäkter, statsbidrag och innevånare. Enligt Markku Luoma, kommundirektör i Sibbo, går kommunen miste om 14 procent av nuvarande skatteintäkter, 12 procent av statsbidragen och 600 miljoner euro av förväntat ökade skatteinkomster under det närmaste decenniet.
Ministeromröstningen, som hölls den 28 juni, har föregåtts av idel skandaler. Omfattande diskussioner om jäv har hållits och en utredning av förslaget har utförts av inrikesministeriet. Utredningen avslöjades, av en bloggare, vara i långa stycken plagierad från en webbaserad encyklopedi och från klart partiska protokoll skrivna av Helsingfors stad.

Förslaget, som innebär att Helsingfors från 2009 års början får rätt att annektera sydvästra Sibbo mot kommunens uttryckliga vilja, vann med åtta röster mot fyra. Att konservativa Samlingspartiets ministrar röstade för förslaget och Svenska Folkpartiet röstade mot förvånar ingen. Det som upprör är att bara två av Centerns ministrar röstade mot. Centern vill profilera sig som ett parti som bevarar landsbygden och har gått till val på idén om en långtgående decentralisering av Finland.
Bland ministrarna som röstat för det kontroversiella förslaget märks statsminister Matti Vanhanen (c) som på grund av sitt ställningstagande nu kan få problem med förnyat förtroende ute i landet till nästa val.

Samlingspartiet närstående Verkkouutiset har idag publicerat en notis med rubriken "Kiviniemi patistaa pääkaupunkiseudun kuntia yhteen". Enligt vad som framgår ur notisen har kommunminister Mari Kiviniemi vid Centerns valjippo idag hållit ett tal där hon ord för ord upprepat sitt budskap från gårdagens blogginlägg. (Se "Pandoras ask. Den 19 september 2008".) Budskapet är dock värt att upprepa. Jag citerar ur notisen i Verkkouutiset:

Kiviniemi kuitenkin totesi, ettei hän missään nimessä hyväksy pakkoliitosmahdollisuutta edes tänne pääkaupunkiseudulle.

- Jos pakkoliitosten Pandoran lipas avataan, puututaan kaikkien Suomen kuntien itsemääräämisoikeuteen peruuttamattomalla tavalla. Pakkoliitokset eivät kuulu hallituksen linjaan ja tässä suhteessa pääkaupunkiseudun kuntia on kohdeltava tasavertaisesti muiden kuntien kanssa, Kiviniemi sanoi.

Google+ Followers